Hovedverneombudet i Oslo kommune gjenvalgt - Fagforbundet

Hovedverneombudet i Oslo kommune gjenvalgt

Olaug Hilleren er offisielt gjenoppnevnt som Hovedverneombud i Oslo kommune på S-AMU møte i februar, etter å ha blitt utpekt av arbeidfstagerorganisasjonene. Anders Arum er hennes vara.

Olaug Hilleren kommer fra Fagforbundet Bjerke. hun har vært ansatt i bydelen i 21år som hjelpepleier med videreutdanning i eldreomsorg og psykiatri, og vært tillitsvalgt i Helse og sosialforbundet og Fagforbundet på Økern sykehjem. tidligere har hun vært hovedverneombud i to og en halv periode i Bydel Bjerke, og vært Sentralt hovedverneombud siden april 2010

Hennes vara Anders Arum kommer som hovedverneombud fra Bymiljøetaten, opprinnelig som hovedverneombud Friluftsetaten, og er medlem og har tillitsvalgtserfaring fra Fagforbundet Bymiljøetatens fagforening. Som hovedverneombud fra Bymiljøetaten deltok han i prosessene  rundt opprettelsen av denne og ledet i Arbeidsmiljøutvalget i etaten i 2011.

Anders er 37år, og opprinnelig skogsarbeider