Folksomt ungdomsforum - Fagforbundet

Folksomt ungdomsforum

Ungdomsforum Fagforbundet Oslo
Ungdomsforum 090312 (Foto: Kathrin Nesgård)

Første forum for ungdomstillitsvalgte etter årsmøtene ble avholdt 9.mars 2012. Ett fantastisk oppmøte av ungdomstillitsvalgte i fagforbundet Oslos fagforeninger

26 engasjerte ungdomstillitsvalgte møtte til å dele erfaringer og sette seg mer inn i sin egen rolle som ungdomstillitsvalgt i fagforeningene. Hva er min rolle i fagforeningen og hva kan jeg gjøre for de unge medlemmene i foreningen, er hovedspørsmålet til de fleste. Hvordan skal vi klare og engasjere flere unge til å blir mer aktive og politiske i fagforeningene og i samfunnet.

Med stor takhøyde og mange fantastiske relevante problemstillinger, er entusiasmen og engasjementet stort blant de møtte.Det er Stor enighet om at vi må bli enda flinkere til og kommunisere oss i mellom og ut mot medlemmene. Vi skal ikke stoppe selvom vi møter litt motstand. Hvordan kan vi gjøre Fagforbundet enda mer attraktivt for nye medlemmer?

Ungdomsutvalget ser med glede og iver på de nye og "gamle" ungdomstillitsvalgte som møtte på forumet og gleder seg stort til samarbeidet og utviklingen videre med disse fantastiske tillitsvalgt tilskuddene til Fagforbundet Oslo.