Hele stillinger viktig for likestilling - Fagforbundet

Hele stillinger viktig for likestilling

I LOs representantskapsmøte
(Foto: Kari-Sofie Jenssen)

LOs representantskapsmøte diskuterte og vedtok kravene for årets hovedtariffoppgjør i dag. Stein Guldbrandsen var en av mange på talerstolen. Han foreslo blant annet å skattlegge lederlønningene sterkere, siden oppfordringer og formaninger ikke virker.

Høye lederlønninger bekymrer og provoserer Fagforbundet. AU-medlem Stein Guldbrandsen tok til orde for maksimumslønn og 100 prosent skatt på alle inntekter over 1.5 millioner kroner.

– Det er ikke lenger nok med oppfordringer og formaninger om måtehold, det må innføres skattetiltak for å begrense ukontrollert vekst i lederlønningene, sa Guldbrandsen.

Stein Guldbrandsen mente i tillegg at det var på tide at det ble tariffestet rett til fri med lønn dersom man er med i en frivillig organisasjon som Norsk Folkehjelp og man er kvalifisert og blir kalt ut på oppdrag.

Helheten viktig


– Jeg er stolt over det helhetsansvaret som LO tar, sa Fagforbundets leder Jan Davidsen da han tok ordet etter LO-lederens innledning på LOs representantskapsmøte. LO har sørget for god reallønnsutvikling for arbeidstakere på alle nivå gjennom flere tiår, mens enkelte andre organisasjoner framstår som  rene interessegrupper i sammenlikning. Davidsen benyttet anledningen til å understreke behovet for retten til hele stillinger.

– Retten til hele stillinger er det største likestillingsprosjektet vi har, sa Davidsen videre. Det vil sikre arbeidstakerne et forutsigbart arbeidsliv, karriereutvikling og trygghet for jobb og inntekt. Sammen med økt grunnbemanning og økte ulempetillegg vil hele stillinger bety mye for arbeidstakerne og ikke minst rekrutteringen og kvaliteten på tjenestene.

Som flere av de andre av representantene kom Davidsen innom vikarbyrådirektivet i innlegget sitt.  – Vi er så heldige i Norge at vi ikke trenger dette direktivet fordi vi allerede har lover og regler som beskytter folks lønns- og arbeidsvilkår.

Det kom flere forslag til endringer og tilegg til den tariffpolitiske uttalelsen som representantskapet vedtok å slutte seg til. Uttalelsen legges ut når redigeringen er ferdig og LO legger den på sine nettsider.

 

Les pressemeldinga LO vil sikre kjøpekraften   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Dokumenter