Faktafeil fra Aud Kvalbein om private sykehjem - Fagforbundet

Faktafeil fra Aud Kvalbein om private sykehjem

Debattinnlegg i Klassekampen 18. februar hvor Stein Guldbrandsen (bildet) svarer Aud Kvalbein fra KrF som er byråd for eldre i Oslo.

Aud Kvalbein fra KrF er byråd for eldre i Oslo. I et debattinnlegg i Klassekampen den 10. februar avviser hun Bjørnar Moxnes(Rødt) kritikk av privatdrevne sykehjem. Hun undrer seg over at Moxnes og andre som er imot privatiserte sykehjem er så lite opptatt av beboerne og kvaliteten på tjenestene. Dette er en grov påstand som de fleste tilhengerne av offentlig velferd ikke kjenner seg igjen i. Videre trekker Kvalbein fram et leserinnlegg fra en besøksvenn på Ammerudlunden som bevis på at sykehjemmet var bedre da Adecco drev det. 

Hvorfor gjør hun det? Har hun ikke lest hva de ansatte mener? Har hun ikke fått med seg at sykehjemmet manglet 18 årsverk under Adecco? Eller at de ansatte jobbet ulovlig lange vakter som de ikke fikk overtidsbetalt for og derfor har fått tilbakebetalt titusen-, ja, sågar hundretusenvis av kroner? Hva med pensjonen til de ansatte? Fortsatt vet vi ikke om bemanningsbyrået har fulgt reglene og oppfylt forpliktelsene sine på dette området heller. Mange kommunale sykehjem kan selvsagt bli bedre på kvalitet, men å snyte ansatte for overtidsbetaling og pensjon har vi foreløpig ingen eksempler på at kommunale arbeidsgivere har gjort.

Aud Kvalbein skriver at det er et faktum at lønnsnivået i snitt er høyere blant ansatte i privatdrevne sykehjem. Samtidig er lønnsforskjellene i privat sektor større enn i det offentlige fordi man har større innslag av individuell lønnsfastsettelse i det private, skriver hun. Stopp opp, Kvalbein – dette kan du vel ikke synes er OK? At du går inn for et system med store lønnsforskjeller og at du forsvarer det fordi NHO påstår at lønnsnivået i snitt skal være høyere. Det kan bety at de med lavest lønn, dvs helsefagarbeidere, ansatte uten formell kompetanse, assistenter mfl, må svi for at noen få skal tjene mer.

Når vi tar for oss gjeldende minstelønnssatser for ansatte i pleie og omsorg i KS, i Oslo kommune og i NHOs pleie- og omsorgsoverenskomst per 1.5.2011, kan vi heller ikke forstå at snittallene til NHO er egnet for denne typen sammenlikning. Sammenlikning av minstelønnssatsene for fagarbeidere/helsefagarbeidere med ti års ansiennitet viser at NHO-overenskomsten kommer dårligst ut med 282 750 kroner per år i minstelønn, mens en fagarbeider i Oslo kommunes sykehjem har minst 332 400 kroner i året. De aller fleste har faktisk mer, rundt 360 000 kroner. En som arbeider i et kommunalt sykehjem og lønnes etter KS-avtalen, dvs i de fleste andre av landets kommuner, tjener minst 342 300 kroner med ti års ansiennitet.

Vi i Fagforbundet vil gjerne få se tallene og statistikken du viser til, Aud Kvalbein. Det kan se ut til at du er blitt feilinformert og bygger argumentasjonen din på gale fakta.

Stein Guldbrandsen, Arbeidsutvalget i Fagforbundet