- Varsellampene blinker rødt - Fagforbundet

- Varsellampene blinker rødt

I Nyhetsbrev for ansatte ved Oslo universitetssykehus utdyper foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, Bjørn Wølstad Knutsen, hvorfor ansatterepresentantene gikk mot budsjettet, i de tillitsvalgtes spalte

Budsjettet for 2012 har nettopp vært behandlet i sykehusets styrende organer. Alle burde ta seg tid til å lese protokollene fra drøftingsmøter og styrebehandling samt AMU sitt referat vedrørende budsjettet. Varsellampene blinker rødt og gir grunn til alvorlig bekymring. Fagforbundet har lenge påpekt at det ikke er stilt til rådighet nødvendige ressurser i forhold til det oppdraget OUS er satt til å løse. Arbeidstilsynet er i ferd med å miste tålmodigheten og varsler dagsbøter på en million kroner. Branntilsynet konkluderte nylig med svært alvorlige bygningsmessige og organisatoriske mangler.

Sykehusets svar er et dramatisk kostnadskutt – spesielt i Oslo sykehusservice. Hvordan kan ledelsen foreslå å fjerne 13 stillinger som matverter og 18 stillinger som klargjør senger uten å beregne kostnadene dette medfører for den enkelte klinikk? Renholdet på sykehuset holder ikke samme standard som før. Det kommer mange bekymringsmeldinger – også fra sykehusets egen avdeling for smittevern og hygiene. Det er nødvendig å styrke renholdet.

Jeg vil advare sterkt mot å forsere flytting fra Aker. Oppgradering og vedlikehold av bygningsmasse må være gjennomført før flytting vurderes. Sykehusets egentlige og virkelige verdi er det du som representerer. Hver enkelt ansatt bidrar i denne situasjonen mer enn man kan forvente – både med kompetanse, utholdenhet og et helt utrolig fokus på vår viktigste oppgave – å behandle og vise omsorg til våre pasienter. Sykehuset trenger hver eneste en av dere også i fremtiden.

Fagforbundet aksepterer ikke at ansatte skal sies opp som følge av omstilling og nedbemanning.

Foretakstillitsvalgt

Bjørn Wølstad-Knudsen

FAGFORBUNDET