Seksjonsledersamling i SKA - Fagforbundet

Seksjonsledersamling i SKA

Det innkalles til seksjonsledersamling i Seksjon kontor og administrasjon onsdag 29.02.12 kl. 12.30 - 15:35 (lunsj fra kl. 12.00) i Apotekergata 8 - 5. etg.

Saksliste:

- "Hva innebærer det å være seksjonsleder" v/Randi Helle
- Seksjonsleder runden, egen handlingsplan (aktivitet som skal gjennomføres ovenfor medlemmer)
- foreløpig handlingsplan/kurskatalog for seksjonen ska på fylke
- Faddergrupper
- Undersøkelse, kartlegging av medlemmers kompetansebehov
- Eventuelt 

Grunnet matbestilling er det viktig at du gir tilbakemelding om du faktisk kommer(frist 27.02.12). Ring Fagforbundet Oslo på telefon 23 06 46 60 eller send elektronisk post til fylke_oslo@fagforbundet.no.

Vennligst gi tilbakemelding dersom du behøver permisjonssøknad.