Oslo universitetssykshus tapte oppsigelsessak mot paramedic - Fagforbundet

Oslo universitetssykshus tapte oppsigelsessak mot paramedic

Oslo universitetssykehus sa opp en paramedic med bakgrunn i en forsinket utrykning på akuttoppdrag. Oslo tingrett kjenner oppsigelsen ugyldig og har i tillegg dømt OUS til å betale erstatning og saksomkostninger.

Dommen er svært klar i favør av paramedic Bjørn Erik Fenre som arbeider ved ambulansetjenesten i Oslo og Akershus.

13 minutter på overtid etter en kveldsvakt 10. august 2010, mens ambulansen er satt i bevegelse fra Diakonhjemmet sykehus mot Smestad ambulansestasjon i Oslo for å bytte mannskap, får Fenre og hans makker melding om et akuttoppdrag. Etter samtale med AMK, velger Fenre å kjøre innom ambulansestasjonen for å bytte mannskap. Ambulansen var fremme hos pasienten 9 minutter etter at hendelsen ble opprettet på AMK.

Oslo universitetssykehus hevdet at Fenre sin forsinkelse av utrykningen ga saklig grunn for oppsigelse av arbeidsforholdet. Oslo tingrett var på ingen måte enig med arbeidsgiver. I tillegg til å kjenne oppsigelsen ugyldig, ble sykehuset dømt til å betale Fenre sine saksomkostninger samt en erstatning på 40 000 kroner. Fagforbundet har ført saken på vegne av Fenre. Dommen kan ankes og er ikke rettskraftig ennå.

Last ned og les dommen her