Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy, - Fagforbundet

Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy,

Høsten 2011 avholdt seksjon samferdsel og teknisk et kurs om hvordan kommunikasjon kan brukes tilknyttet vold og trusler. For Fagforbundet Oslo er det viktig å gi et skoleringstilbud til våre medlemmer på dette området, og lignende kurs har vært avholdt tidligere

22 deltakere fikk en tettpakket dag av Olav Resaland og Maren Eline Kleiven fra Politihøyskolen

Olav Resaland åpnet med kommunikasjon, kroppsspråk, hvordan skape tillit, er det mulig å få kontroll over en truende situasjon, hvordan reagerer vi ved ulike stress situasjoner. Til slutt hvilke lover og rettigheter har vi som offentlige tjeneste menn.

Olav Resaland er engasjert, kunnskapsrik, har lang erfaring som tjenestemann og foreleser, han får god kontakt med deltakerne, bruker praktiske eksempler for å beskrive de ulike situasjoner.

Maren E. Kleiven fortsatte med hvordan unngå vold og trusler med å bruke sjarmen som våpen, hvordan er vi og hvordan blir vi oppfattet av personer som er i en " stresset situasjon" og truer oss. Hun brukte gode eksempler på å beskrive hvordan det med sjarm og bevist humor i en truende situasjon kan roe ned en situasjon..

Maren E. Kleiven er engasjert, kunnskapsrik, skaper god kontakt med deltakerne. Hun bruker mange praktiske eksempler på å beskrive ulike situasjoner. Hun skaper god kontakt med deltakerne. Det ble lagt inn mange gruppeoppgaver, gruppene summet i fra 5 til 20min. på de forskjellige temaene.

Deltakerne var engasjerte og delte sine erfaringer med kurset. Mange hadde dessverre erfaring med å ha blitt truet i jobbsituasjon. De ga gode tilbakemeldinger på hvordan de to foreleserne samarbeidet godt og utfylte hverandre på en god måte. Som på mange andre kurs blir det interessante diskusjoner nåfr folk fra mange forskjellige etater og miljøer deler sine opplevelser. Kursleder Lars Ole Beichmann fikk bare gode tilbakemeldinger på kurset.

Deltagerne fikk også nyttige tips til håndtering av konfliktsituasjoner i etterkant. Foreleserne understreket betydningene av å anmelde fortere, ha lavere terskel for å anmelde og sørge for at arbeidsplassen innfører rutiner ved tvister og fysisk håndgemeng. Både når det gjelder debrifing og oppfølging.