Konferansen "Sees i morgen" 13. februar - Fagforbundet

Konferansen "Sees i morgen" 13. februar

"SEES I MORGEN!" er en kompetansepakke for næringslivet og er forankret i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. Opplegget er utviklet i nært samarbeid med partene i arbeidslivet, brukerorganisasjonene, Helsedirektoratet, Direktoratet for Arbeidstilsyn og øvrig fagmiljø.

Arrangør er NAV Arbeidsliv, se plakat i vedlegget til høyre.

Program.

  • Psykiske lidelser i et samfunnsperspektiv, tall og fakta
  • Muligheter og hindringer i samhandling med fastlegene
  • Se mulighetene. Personalledelse og kollegastøtte ved depresjon
  • Tilrettelegging for medarbeidere med angst og depresjon. Gode hjelpere

 

Bindende påmelding grunnet begrenset med plasser samt matservering.

 

Dokumenter