- Ingen skam å snu - Fagforbundet

- Ingen skam å snu

Tillitsvalgte på plass
(Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Over hele landet var det i dag aksjoner og demonstrasjoner mot foreslaget om å innføre EUs vikarbyrådirektiv. I Oslo sto kollektivtransporten i et kvarter for å markere at arbeiderbevegelsen krever at regjeringa bruker reservasjonsretten.

Rundt 2000 forbundskamerater hadde trosset snøværet for å vise at de er uenige med forslaget om å innføre direktivet. Bak kravet om veto mot direktivet står blant annet Fagforbundet, El & IT Forbundet, HK, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. I tillegg støttes kravet av 37 lokale LO-avdelinger.

Nytt klasseskille
Monica Opke var blant dem som holdt appell på Youngstorget. Opke var klubbleder i DHL, og ble i fjor sagt opp uten saklig grunn. Hun framhevet at vikarbyrådirektivet vil føre til et nytt klasseskille, et arbeidsliv oppdelt i et A- og et B-lag.

– Sammen er vi sterke nok til å si fra. Vikarer som sier fra, risikerer å ikke få forlenget oppdrag. Da blir de sittende der og vente på en telefon som ikke kommer. Slik kan vikarbyråene herske med skrekk, sa Opke.

Retten til faste stillinger
Forbundsleder Roger Hansen i Norsk transportarbeiderforbund oppfordret til at vi skulle se oss tilbake på de kampene arbeiderbevegelsen har tatt og vunnet.

– Retten til faste stillinger er noe av det viktigste fagbevegelsen har jobbet for. Hvis vikarbyrådirektivet innføres, vil det bli opp til EFTA- og EU-domstolene å tolke lovverket, mente Hansen.

– Det er viktig at vi husker fjellvettregel nummer 8: Det er ingen skam å snu.

Stider mot arbeidsmiljøloven
Vikarbyrådirektivet kan være i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som gjelder midlertidige ansettelser. Forbundene er redde for at normen om faste ansettelser skal svekkes ved utstrakt bruk av vikarer. NHO har signalisert at de vil prøve loven rettslig dersom direktivet blir innført. Det er liten grunn til å tvile på at de vil holde det løftet.

Høyresida hevder at vikarbyrået skal sikre vikarers rettigheter i arbeidslivet. Men vi trenger ikke et EU-direktiv for å gjøre det.

Lenker