Fra fravær til nærvær- hvordan man kan redusere fravær i bedriften. - Fagforbundet

Fra fravær til nærvær- hvordan man kan redusere fravær i bedriften.

Seksjon helse og sosial inviteer til kurs for medlemmer om sykefravær og nærvær 8. februar

Målgruppe: Medlemmer av Fagforbundet
Dato: 8. februar 2012
Tid: 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslo, Apotekergt 8.

Det vil bli servert lunsj.

Foreleser: Christian Inglingstad, NAV arbeidslivssenteret, og Iren Luther, sykepleier

Innhold:

  • Hvilke tiltak må vi sette i gang
  • Oppfølging av ansatte/sykemeldte
  • Gravide arbeidstakere
  • Hvordan håndtere de ansattes ulike livssituasjoner.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr. 1000,-

Påmelding til din lokale fagforening innen torsdag 26. januar 2012

Alle som får plass på kurset tilskrives.