Ny medlemsrekord - Fagforbundet

Ny medlemsrekord

Fagforbundet Oslos totale medlemstall var 36 074 medlemmer 2. januar. Av dette er det 23 367 som er yrkesaktive. Det er viktig at alle har et ekstra fokus på å verve. Nestleder Janka Damslora takker l alle tillitsvalgte og medlemmer som gjør en god vervejobb.