Renholderens dag 5 desember 2011. - Fagforbundet

Renholderens dag 5 desember 2011.

Renholdernes dag
Fornøyde deltagere

Fagforbundet Oslo Seksjon samferdsel og teknisk holdt temakveld for renholdere. Hvordan forebygge muskel og skjelettskader, enkel ergonomi.

18 renholdere møtte opp på temakvelden, de ble delt inn i grupper fikk spørsmål ( Quiss) i starten på hver temabolk. Dette skapte gode diskusjoner og godt humør, deltakende ble også kjent med hverandre. Etter hver spørsmålsrunde foreleste Katarina Langaard om tema, hun er kunskapsrik og klarer å få god kontakt med deltakerne, det blir mer dialog en forelesning.

Dette var en temakveld for renholdere på den dagen i året som er deres dag. Gratulerer med dagen som var, 5. desember.

Gruppearbeid Gruppearbeid
Gruppearbeid Gruppearbeid
Fornøyde deltagere Gruppearbeid
Fornøyde deltagere Gruppearbeid