Et løft for renholdsfaget - Fagforbundet

Et løft for renholdsfaget

Eva Irene Slemmen
Kursleder Insta 800 kurs (Foto: Fagforbundet Oslo)

15. november avholdt Seksjon samferdsel og teknisk nok et Insta 800 for renholdere. Renholdere bør gjennomgå opplæring på nye kvalitetssystemer, og dette kurset er gratis for Fagforbundet Oslo medlemmer.

Insta 800 er ett kvalitetssystem for å fastlegge og bedømme rengjøringskvaliteten, ett felles rengjøringsspråk. Kurset la opp til en lang bolk om kontroll av renhold. Både egenkontroll av renholdere, renholdsleder og av bestiller. Slik sikres kontroll av kvalitet, og kurset viser betydningen av renholderens rolle f. eks nytten av at renholdere bør delta i planlegging av nye lokaler.

Fikk jeg nye ideer

Kursforeleserne Eva Iren Slemmen og Gøril B. Mehmeti engasjerte forsamlingen på 28 deltagere. De  ga dem nye ideer, og redskaper i arbeidet, fra bruken av standardene i Insta 800 til tabeller man kan bruke i det daglige arbeidet. Det er nettopp målet med kurset, at deltagerne for verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid. Kurset ble avsluttet med bruken av renholdsprogrammet opp i mot konkurranseutsetting.

Leder i seksjon samferdsel og teknisk Jan-Edvard Monsrud trekker fram de to foreleserne som en suksessfaktor: De er godt skolerte  Insta 800 instruktører - Det er ekstra motiverende å sette opp slike kurs, både fordi vi har mange som vil delta, men spesielt fordi foreleserne kommer fra egne rekker, og får gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Kurs 15.11.2011 Insta 800 kurs 15. nov 2011 Kursleder Insta 800 kurs
Kurs 15.11.2011 Insta 800 kurs 15. nov 2011 Kursleder Insta 800 kurs
Insta 800 kurs Insta 800kurs 15. nov Kursdeltagere
Insta 800 kurs Insta 800kurs 15. nov Kursdeltagere
Hva er Norsk standard Insta 800.