Demonstrer mot Oslo-budsjettet onsdag 7. desember kl. 14.00 i Rådhusets borggård - Fagforbundet

Demonstrer mot Oslo-budsjettet onsdag 7. desember kl. 14.00 i Rådhusets borggård

Høyre, Venstre og KrF i byråd betyr velferdskutt og konkurranseutsetting. I bydelene rammes barn og eldre av stadige kutt i velferdstilbud. Lokalpolitikerne tvinges til å skjære ned på fritidstilbud for barn og unge, hjemmetjenester og viktige, forebyggende tilbud som for eksempel seniorsentre.

I mens kaster byrådet bort penger på omorganisering av kollektivtrafikken som de fleste rister på hodet av og som årlig betyr 55 millioner ut av vinduet. Byrådets prestisjeprosjekt, Lambda i Bjørvika, har hittil kostet kommunen 110 millioner kroner å forprosjektere, for et bygg som det ikke er politisk flertall for å bygge.
 

Møt opp med faner onsdag 7. desember kl. 14.00 i Rådhusets borggård.

Paroler for markeringen er - Mer til bydeler og skole – nei til kutt. - Gode tjenester for alle – ingen privatisering. - Sats på kollektivtrafikk – glem konkurranseutsetting. - Faste ansettelser – nei til sosial dumping.

Arrangører: Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet Oslo og LO i Oslo.

 

Løpeseddel ligger i vedlegget til høyre

Dokumenter