Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet 5. desember - Fagforbundet

Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet 5. desember

Fanemarkering
(Foto: Geirmund Jor)

Det blir arrangert fanemarkering mot EUs vikarbyrådirektiv foran Stortinget den 5. desember 2011, fra kl. 13.00. – Vikarbyrådirektivet er en trussel mot den norske modellen, sier Stein Guldbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet.

Det er LO i Oslo, LO i Bergen og omland, LO i Trondheim og LO i Stavanger og omegn som har tatt initiativet til å ha en fanemarkering mot vikarbyrådirektivet. Fagforbundet støtter denne markeringa.

– Fagforbundet synes det er viktig å markere at vi er motstandere av vikarbyrådirektivet. Vi slåss for flest mulig faste ansettelser, og vi vil ikke ha den oppsplittinga og økte utryggheten i arbeidslivet som vil komme med en innføring av vikarbyrådirektivet, sier Guldbrandsen.

Initiativtakerne til fanemarkeringa slår fast at vikarbyrådirektivet truer arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser som begrenser innleie fra vikarbyråer. Avgjørelser om dette vil kunne bli overlatt til EU/EFTA-domstolen.

Fanemarkeringa den 5. desember krever at regjeringa innfører likebehandlingsprinsippet og tar i bruk reservasjonsretten mot EUs vikarbyrådirektiv. På Facebook-sida for fanemarkeringa står det også følgende: "LO-sekretariatet må fatte vedtak om veto. Hvis ikke, må LOs representantskap realitetsbehandle vikarbyrådirektivet. Vi ber fagforbund og fagforeninger i og utenfor LO å støtte kravet om veto."

Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet (frifagbevegelse.no)

Nei til EUs samleside om vikarbyrådirektivet (neitileu.no)