Mobiliser til massemønstring mot rasisme på Youngstorget onsdag 30. november kl. 17.00 - Fagforbundet

Mobiliser til massemønstring mot rasisme på Youngstorget onsdag 30. november kl. 17.00

Nei til rasisme
Demonstrasjon 30. november (Foto: LO)

Fagforbundet oppfordrer fagforeninger og tillitsvalgte til å mobilisere til LO og LO i Oslo sin markering mot rasisme på Youngstorget i tidsrommet kl. 17.00 til 18.00.

Bakgrunnen for arrangementet attentatet 22. juli som aldri må glemmes. Dette var et angrep på vårt demokratiske styresett, arbeiderbevegelsen og norsk venstreside. Nasjonalistiske og høyreekstreme partier får økt oppslutning i Europa. Årsakene er flere, men har en sammenheng med økt arbeidsløshet og økt usikkerhet for framtida. De rasistiske, fascistiske og høyreekstreme miljøene må bekjempes.

Parolen er: Ja til mangfold - nei til rasisme - SI I FRA. Det blir appeller, kulturinnslag og fakkelborg.

Det blir kulturinnslag ved Queendom og Guro Von Germeten.

Appellanter:

Roar Flåthen, LO-leder
Roy Pedersen, leder i LO i Oslo
Julia Banda Rasmussen, hovedverneombud i Posten
Tonje Brenna, generalsekretær i AUF
Mandana Yousefi, faglig ungdomssekretær i LO

Se løpeseddel her og informasjon på www.lo.no.

Alle fagforeninger oppfordres til å ta med fagforeningsfana til arrangementet slik at vi kan synliggjøre at dette er en viktig markering vi står samlet om.


Vil du spre løpesedler? Avtal antall og henting hos med LO i Oslo på telefon 23 06 20 40 så trykker de opp til deg.

Dokumenter