Forhandlingsutvalget for tariffområde Oslo kommune 2012-2013 - Fagforbundet

Forhandlingsutvalget for tariffområde Oslo kommune 2012-2013

Tariffrepresentantskapet satte ned forhandlingsutvalg for kommende tariffperiode når de var samlet i drammen

Forhandlingsutvalg tariff og Hovedavtalen m.fl. Oslo kommune, består av 9 stemmeberettigede medlemmer. Ledelsen av Forhandlingsutvalget - tariff Oslo kommune, dvs. leder og 2 nestledere, ble valgt på Fylkesmøtet i mars 2011. De kommunale fagforeningene ble invitert til å foreslå kandidater til de 6 plassene i forhandlingsutvalget  

 

Forhandlingsutvalg - tariff, Oslo kommune 2012-2013 er:

Valgt på fylkesmøtet:

Leder: Mari Sanden
Nestleder/stedfortreder: Roger Dehlin
Nestleder: Janka Damslora

Medlemmer valgt av representantskapet:

  1. Anne Britt Hovding Fagforbundet Østensjø
  2. Stein Asthøy Sosiale Institusjoners Fagforening
  3. Per Egil Johansen  Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening
  4. Ann Kristin Reinhardtsen Fagforbundet Stovner
  5. Terje Strømsnes Fagforbundet Bymiljøetatens Fagforening
  6. Tor Grøtting Fagforbundet Oslo Kemnerkontor

 

Tiltredende:

- Jan-Edvard Monsrud           SST

- Helge Sporsheim                  SHS

- Kjersti Johansen                   SKKO

- Espen Petersen                     SKA