Grunnbemanningen i barnehagene trues av Oslo kommune. - Fagforbundet

Grunnbemanningen i barnehagene trues av Oslo kommune.

Oslo kommune sa opp avtalen om grunnbemanning i Oslo kommunes barnehager i brev av 24.06.11, med virkning fra 01.05.2012 etter kommunens syn. Bemanningsavtalen er en garanti for at unger skal ha et minimum av voksenkontakt og at de ansatte skal ha en levelig hverdag. Avtalen innebærer en minimumsbemanning i barnehagene med minst 3 ansatte pr. 18 barn over 3 år/9 under 3 år. Avtalen ble inngått i 1987 og har siden den gang vært en garanti for et minimum av kvalitet og godt arbeidsmiljø.

Kommunen sa også opp avtalen i 1991, og den har siden levd på ettervirkning. Kommunen skriver i brev til arbeidstakersiden at: På bakgrunn av at kommunen ga uttrykk for et annet syn etter oppsigelsen i 1991, finner en likevel å kunne anvende avtalen som om den hadde ettervirkning, dog ikke ut over inneværende tariffperiode (30.04.2012)."

Fagforbundet Oslo deler ikke kommunens syn, og vurderer nå hvordan vi skal følge opp saken videre.

I møte med Oslo kommune i november kom det fram at kommunen ikke ønsket å videreføre en bemanningsavtale, men fjerne all form for avtalt minimumsbemanning. Dette på tross av at Fagforbundet allerede i 2005 ønsket å diskutere avtalen slik at den bedre kunne tilpasses de enkelte barnehagers behov og den utvikling barnehagesektoren har hatt siden 1987.  Svaret til Oslo kommune er å rive avtalen i stykker. Fagforbundet Oslo frykter konsekvensene når bydelenes budsjetter skal vedtas. Nedbemanning og flere barn vil være en konsekvens av byrådets politikk.

Dette står i skarp kontrast til byrådets prestisjeprosjekt Oslobarnehagen. Prosjektet har som mål å skape landets beste barnehager. Det skal innføres kvalitetsstandarder på de fleste områdene som bydelene er forpliktet til å følge, men når pengene uteblir og bemanningsavtalen fjernes ser vi nok en gang at byrådet flagger kvalitet, men kutter i ressursene. Fra før er kjøkkenassistenter fjernet og vikarbudsjettene barbert. Tør vi tippe at bydelene nok en gang får skylda for byrådets innkompetanse?

Bemanningsavtalen er en garanti for at unger skal ha et minimum av voksenkontakt og at de ansatte skal ha en levelig hverdag. Denne garantien ønsker Oslo kommune å fjerne med et pennestrøk ved å hevde at dette ikke er en tariffavtale, men en avtale de egenrådig kan kaste i søpla. Så enkelt er det heldigvis ikke. Vi mener det er utvilsom er en tariffavtale og at kommunen dermed må følge de alminnelige spillereglene i arbeidstvistloven. Dette har også vært Oslo kommunes standpunkt tidligere. Nå har de, uten noen begrunnelse, snudd trill rundt.

Fagforbundet Oslo jobber intenst med saken og vil vurdere alle mulige tiltak for å beskytte barnehagene mot nedbemanning og ytterligere kutt.