Ny styreleder og nye styremedlemmer ved OUS - Fagforbundet

Ny styreleder og nye styremedlemmer ved OUS

Stener Kvinnsland er nyoppnevnt styreleder I Oslo Universitetssyjehus. Han er til daglig administrerende direktør i Helse Bergen,. Fagforbundet Oslo forventer at det nå blir en bedre dialog med de ansatte, og at trusselen om oppsigelser ved Oslo Universitetsykehus er en saga blott.

Med seg i styret får han også to nye styremedlemmer Nina Tangnæs Grønvold (Ap) og Ole Petter Ottersen. – Det gjenstår å se om det er nye personer i styret  som trengs for å få Oslo Universitetssykehus på rett kjøl igjen, men vi stiller oss positive til at det kan hjelpe, sier leder i Fagforbundet Oslo Mari Sanden. – Utfordringene er likevel de samme. Sykehuset mangler fortsatt en direktør, de mangler fortsatt en helhetlig plan for hvordan de skal komme i mål med Hovedstadsprosessen som er i gang, og de har store utfordringer økonomisk, både i forhold til drift og investeringer. Det er en forutsetning for å lykkes med dette at de har en god dialog med de ansatte og at de ansattes organisasjoner har innflytelse og medvirkning i prosessene. Det er bare på den måten de kan unngå at Hovedstadsprosessen ender som et skandaleprosjekt.