Sentralbordet til tider ute av drift - Fagforbundet

Sentralbordet til tider ute av drift

Fagforbundet Oslos sentralbord har tekniske problemer etter en oppdatering av systemet. Den enkleste måten å nå oss på hvis du ikke kommer gjennom er vi Fagforbundet sentralt tlf 23 06 40 00