Fagforbundet har inngått avtale med Adecco om utbetaling av ubetalt overtid - Fagforbundet

Fagforbundet har inngått avtale med Adecco om utbetaling av ubetalt overtid

Onsdag signerte Fagforbundet en avtale med Adecco om etterbetaling av ubetalt overtid ved de tidligere Adecco-drevne sykehjemmene Ammerudlunden og Midtåsen i Oslo. Men fortsatt gjenstår mye arbeid.

- Dette er et viktig skritt i opprydningsarbeidet etter skandalen, sier nestleder i Fagforbundet Oslo Roger Dehlin. -Vi er godt fornøyd med at våre medlemmer får rettmessig betalt for den jobben de har gjort, men fortsatt står viktige utfordringer uløst. Pensjonsspørsmålet i forhold til manglende innbetalt pensjon er det viktigste.

-Berømmer de tillitsvalgte

-Det har blitt gjort en formidabel innsats av mange tillitsvalgte, både ute på sykehjemmene, i Fagforbundet sykehjemsetaten og vi har hattt bistand fra Fagforbundets advokater og pensjonsekspertise, sier Roger Dehlin. - Nå begynner driften å komme på plass på sykehjemmene i forhold til bemanning, HMS-arbeid, vernetjeneste og alt som måtte ryddes opp i. Det som er mest beklagelig her er at Oslo kommune forstyrrer roen ved Midtåsenhjemmet, når de nå går ut og proklamerer ny konkurranseutseting av sykehjemmet. Utover det skal vi fullføre arbeidet på de områdene som ikke er omfattet avtalen, der noen av våre medlemmer har ytterligere krav før 1. januar 2008. Men hvor manglende pensjonsinnbetaling er det aller viktigste. 

For det enkelte medlem kan det dreie seg om opp mot en årslønn i etterbatling skriver media - Vi er veldig godt fornøyd med avtalen. Det betyr at de ansatte får etterbetalt lønnen og overtiden som de skal ha. De har vært bekymret for dette, så vi er absolutt fornøyd med avtalen. Det er rundt 100 medlemmer som får etterbetalinger hos oss, sier sier Per Egil Johansen, nestleder i Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening i Fagforbundet til E24.