Hvordan skape et bedre arbeidsmiljø! - Fagforbundet

Hvordan skape et bedre arbeidsmiljø!

HMS-Kurs: Et Bedre arbeidsmiljø
Kursdeltagerne i Kurssalen i Apotekergata 8 (Foto: Fagforbundet Oslo)

Det ble en inspirerende og lærerik dag for kursdeltagerne på "HMS- et bedre arbeidsmiljø." i Fagforbundet Oslos kurslokaler i Apotekergata 8.

Det var bare gode tilbakemeldinger. Kurset hadde mange søkere og 33 fikk muligheten til å delta, de framøtte var ivrige og lærelystene. Alle ga uttrykk for at de hadde lært mye, og ville ta med seg kunnskapen tilbake til egen arbeidsplass og fagforening.

Foreleser Katarina Langaard fra Norsk ledertrening formidler temaet på en enkel og forståelig måte, noe deltakerne ga tilbakemeldinger på, sier kursleder Thomas Eliassen fra styret i Seksjon samferdsel og teknisk. -Kurset var løsningsorientert og tok for seg blant annet, medvirkning, avviksmeldinger og risikoanalyser. Det var en god kombinasjon av forelesning og gruppearbeid. Mye gode eksempler fra andre deltagere gjorde kurset forståelig og lettere å ta til seg.

-Kurs som dette er motiverende både for deltagerne og for seksjonen som kursarrangør konkluderer leder i Seksjon samferdsel og teknisk, Jan Edvard Monsrud.