Vern marka mot unødvendig skiløype - Fagforbundet

Vern marka mot unødvendig skiløype

Leder i seksjonleder Samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo, Jan- Edvard Monsrud forsvarer Markaloven og går i rette med det han mener er undødvendig utbygging av skiløype mellom Øyungen og Tømte i dette innlegget fra Aftenposten.

I Aften 4. mai tar Skiforeningen igjen til orde for en helt ny skiløype i Øyungslia av en lengde på 2 km. De påstår at dette er ett lite og minimalt inngrep i marka. Derfor trengs ingen reguleringsplan for dette anlegget.

Det er nesten uforståelig at Skiforeningen kan hevde at denne helt nye skiløypa ikke er stort inngrep i naturen. Den er foreslått i ett område som burde vært vernet, det har foreligget høring om vern fra Miljøverndepartementet i 1976, og fra Norges Naturvernforbund på slutten av 1990 selv om dette ikke er gjennomført. Det forklarer kanskje hvorfor det haster.

Det kan være verdt å nevne i denne sammenheng at det var godseier Løvenskiold som fremmet forslag om å bygge en skogsbilvei i dette område først, han ønsket dette for å få bedre økonomi i sin skogsdrift. Det kan virke som om skiforeningen nå løper Løvenskold sitt ærend.

Ett fornuftig forslag ville være å vedlikeholde eller utbedre standard på eksisterende løype nett enn bygging av en helt ny løype. Det er en eksisterende løype fra Øyungen og til Tømte som med litt utbedring egner seg for prepareing med stor løypemaskin og som da kommer inn på det samme løypenettet som løypa i Øyungslia.  Nå er det bare å håpe at fylkesmannen er streng på sin tolkning av hva som er en "stor løype" og at intensjonen i markaloven blir stadfestet.