Fagforbundet Oslo gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen 12. mai - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen 12. mai

Alle Fagforbundet Oslos sykepleiere gratuleres med dagen. Sykepleiere er en viktig yrkesgruppe, som sammen med mange av våre øvrige yrkesgrupper, bidrar til at Norge har et av verdens beste helsevesen.