-Et meningsløst brudd (Tariffoppgjøret Oslo kommune) - Fagforbundet

-Et meningsløst brudd (Tariffoppgjøret Oslo kommune)

Det er brudd i tarifforhandlingene i Oslo kommune, oppgjøret går nå til mekling.

Oslo kommune vil ikke gi sine ansatte samme lønnsutvikling som andre offentlige ansatte. Fagforbundet Oslo er sjokkert over det vi mener er et brudd med de avtalte rammene for dette oppgjøret. Kommunens tilbud er ikke i tråd med reguleringsbestemmelsen for andre avtaleår, som sier at Oslo kommune skal følge lønnsutviklingen til sammenlignbare tariffområder.

Det er uaktuelt for Fagforbundet Oslo å akseptere at ansatte i Oslo kommune skal ha en dårligere lønnsutvikling enn andre. -Vi har fremmet rimelige krav, tilsvarende de rammene som partene har blitt enige om innen KS og Staten. Det er ikke mulig å se noen fornuft i at Oslo kommune skal ha en dårligere lønnsutvikling enn resten av offentlig sektor. Derfor må dette være politisk motivert, og tvinger fram det som burde være en unødvendig mekling.

-Fagforbundet Oslo stiller seg helt uforstående til kommunens opptreden og den situasjonen vi nå er kommet opp i, sier leder i Fagforbundet Oslo Mari Sanden.

 

Datoer for mekling avtales mest sannsynlig i løpet av neste uke.