Borgarting lagmannsrett stadfester dommen fra Oslo tingrett - Fagforbundet

Borgarting lagmannsrett stadfester dommen fra Oslo tingrett

Oslo universitetssykehus fikk fullt medhold i ankesaken om midlertidig forføyning med krav om at Are Saastad skulle stå i i stilling ved Oslo Universitetssykehus. Lagmannsretten kommer dermed til samme konklusjon som Fagforbundet, at Are Saastad er en del av virksomhetsoverdragelsen

Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at Are Saastad ikke skal være omfattet av virksomhetsoverdragelsen til A-hus. Dommen bygger i stor grad på de samme vurderinger Fagforbundet Oslo gjorde da vi konkluderte at det ikke var grunnlag om å reise sak mot Oslo Universitetssykehus. Dommen ligger vedlagt i lenka til høyre

Dokumenter