1. mai: Folk forandrer verden - Fagforbundet

1. mai: Folk forandrer verden

Folk forandrer verden
Norsk Folkehjelps 1. mai-aksjon 2011 setter palestinske flyktninger i fokus (Foto: Norsk Folkehjelp)

1. mai-innsamlingsaksjonen "Folk forandrer verden" er arbeiderbevegelsens årlige innsamlingsaksjon. I år er temaet for aksjonen palestinske flyktninger.

Denne årlige innsamlingsaksjonen som Norsk Folkehjelp samarbeider med LO og Arbeiderpartiet har Folk forandrer verden som overordna tema.

Over fire millioner statsløse palestinske flyktninger lever i dag i Midt- Østen, etter 62 år i eksil. Både deres grunnleggende rett til å vende tilbake, og deres rettigheter i samfunnene der de bor i dag er neglisjert.  Årets aksjon vil ha fokus både på de palestinske flyktningenes rettigheter og deres daglige utfordringer. Midlene som samles inn vil gå til Norsk Folkehjelps humanitære arbeid i Gaza, Vestbredden og Libanon.

Norsk Folkehjelp har vært tilstede i de palestinske flyktningleirene i Gaza, Vestbredden og Libanon i en årrekke og arbeider både for at palestinerne skal få en lettere hverdag og for deres kamp for rettferdighet. 

Det er allerede et stort og bredt engasjement i fagbevegelsen og i Norsk Folkehjelp for at de palestinske flyktningene skal få en mer rettferdig framtid. Sammen kan vi utgjøre en forskjell ved å støtte de palestinske flyktningene.

Fagforbundet Oslo oppfordrer fagforeninger og medlemmer til å gi økonomisk støtte til 1. mai-aksjonen.

Kontonummer: 9001 08 76000

Les mer om årets 1. mai-aksjon på Norsk Folkehjelps nettside.