Kurs om "Eldreråd i arbeide" 29 mars - Fagforbundet

Kurs om "Eldreråd i arbeide" 29 mars

Hensikten med kurset var og øke kompetansen for pensjonisttillitsvalgte om oppgaver og arbeide i eldrerådene.

Lederen av Pensjonistutvalget Wenche Hansgaard ønsket foreleser Håvard Sehl, tidligere ansatt i Fagakademiet, nå pensjonist, velkommen. Han tok for seg flere temaer knyttet til arbeid med eldrerådene:

  • Om eldreråd - denne loven ble vedtatt 8.11.1991, en av årsakene var at de eldre var/er dårlige representerte i kommunestyrene.
  • Sikre eldres medvirknings/praktisk politikk
  • Demokratiske prinsipper: Likeverd, deltakelse og selvstendighet.

 Deltagerne jobbet også i grupper med de viktigste utfordringer for rekruttering og arbeide i eldrerådet. Det ble diskusjon om flere forslag blant annet om å endre navnet, eldreråd. Uansett blir innspillene tatt med videre i arbeidet med  å styrke eldrerådenes rolle, og hvordan Fagforbundets pensjonister  skal bruke eldrerådene.