Første krav i tariffoppgjøret overlevert Oslo kommune - Fagforbundet

Første krav i tariffoppgjøret overlevert Oslo kommune

Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH) som Fagforbundet Oslo er en del av, presenterte klokken 14.00 onsdag sitt første kravsdokument til Oslo kommune.

KAH sine krav for 2.avtaleår følger opp kravene fra fjorårets hovedoppgjør, og er i samsvar med vedtak fattet av Landsorganisasjonens representantskap 22.februar i år, herunder krav vedr likelønn.

KAH krever kompensasjon for mindrelønnsutviklingen, både sammenlignet med industrien og staten.

KAH krever at de økonomiske tilleggene gis som et kronebeløp på lønnstabellen. Mellomoppgjøret pr.01.05.2011 i Oslo kommune skal gjennomføres som et sentralt oppgjør uten avsetning til lokale forhandlinger hvor fortsatt sikring av kjøpekraften, lav- og likelønnsprofil og vektlegging av kompetanse skal være førende.

KAH forutsetter at partene involveres i forberedelser til eventuelle nødvendige endringer/tilpasninger i forbindelse med at Regjeringen vil legge fram forslag om nye uføreregler i folketrygden.

Vi krever også en gjennomgang av kodeverket i tilknytning til lønnsrammesystemet for å innpasse nye yrkesgrupper som helsefagarbeideren i lønnsrammesystemet.

 

Hele Kravdokumentet finner du iu vedlegget til høyre

Dokumenter