Pressemelding: Ingen tillit til Norlandia - Fagforbundet

Pressemelding: Ingen tillit til Norlandia

FagforbundetSykehjemsetatens fagforening reagerer kraftig på avsløringene om nok et sykehjem som opererer med ulovlige dobbeltvakter! Enhver arbeidsgiver har et ansvar for at driften er i tråd med lov og avtaleverk!

Norlandia har ovenfor Fagforbundet ved flere anledninger garantert at planlagte dobbeltvakter ikke finner sted på noen av Norlandia sine sykehjem.

Direktør Gunhild Bergsaker gir de ansatte skylden for dobbeltvakt jobbingen, dette er usmakelig!

Vi ser ikke at Bergsaker og Norlandias opptreden bidrar til den seriøsitet og profesjonalitet som bør forventes av enhver arbeidsgiver. 

Vi krever at Gunhild Bergsaker trekker tilbake sine anklager mot de ansatte, at Norlandia avvikler sin ulovlige praksis med umiddelbar virkning og at Oslo kommune iverksetter full granskning av Norlandias sykehjem.

Nok et eksempel er avslørt på at de kommersielle sykehjemsdrifterne vinner anbud og tjener seg rike på bekostning av de ansattes rettigheter!

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening krever full rekommunalisering av alle tjenester som er satt ut på anbud!

Vi har ingen tillit til de kommersielle aktørene! 

Oslo, 30. mars 2011

FAGFORBUNDET

Sykehjemsetatens fagforening

Pressekontakt:  Per Egil Johansen, 22991903/ 95770305