Nytt fylkesstyre vedlagt - Fagforbundet

Nytt fylkesstyre vedlagt

Ann Cathrin Zalachas og Fauzia Hussein er nye medlemmer i fylkesstyret. Det er også tre nye varaer. Leder Mari Sanden var ikke på valg. Valgkomitèens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fylkesstyret:

Leder: Mari Sanden, avd 631 Fagforbundet Nordstrand, Ikke på valg.
Nestleder/stedfortreder: Roger Dehlin, avd 726 Kommunal konkurranses fagforening, gjenvalg, 2 år.
Nestleder: Janka Damslora, avd 061 Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening, gjenvalg, 2 år.
Opplæringsleder: Astrid Tjellaug, avd 028 Fagforbundet Ullevål univ.sykehus fagforening, gjenvalg, 2 år.
Sekretær: Vidar Evje, avd 633 Fagforbundet Søndre Nordstrand, gjenvalg, 2 år.
Sekretær: Lasse Kristiansen, avd 630 Fagforbundet Gamle Oslo, gjenvalg, 2 år.
Sekretær 50 %: Anna Elisabeth Uran, avd 028 Fagforbundet Ullevål univ.sykehus fagforening, gjenvalg, 2 år
Org.sekretær: Ann Cathrin Zalachas, avd 644 Fagforbundet Bjerke, ny, 2 år.
Styremedlemmer:                   
Unni Svendsen, avd 723 Fagforbundet Private virksomheter, Oslo, gjenvalg, 2 år.
Stein Asthøy, avd 701 Sosiale Institusjoners fagforening, gjenvalg, 2 år.
Anita Guldahl, avd 072 Fagforbundet Utdanningsetatens fagforening, gjenvalg, 2 år.
Sathi Sivarajah, 644 Fagforbundet Bjerke, gjenvalg, 2 år.
Rune Aasen, avd 029 Oslo Sporveiers Arbeiderforening, gjenvalg, 2 år.
Bjørn Wølstad-Knudsen avd 028 Fagforbundet Ullevål univ.sykehus fagforening, gjenvalg, 2 år.
Fauzia Hussein avd 720 Plan- og bygningsetatens Fagforening, ny, 2 år.

Varastyremedlemmer:  
Lars Ole Beichmann, avd 077 Trafikketatens Fagforening  ny, 2 år.
Fredrik Lothe, avd 646 Nordre Aker Fagforening  ny, 2 år.
Liv Andreassen, avd 061 Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening ny, 2 år.

Prosjektleder: Randi Helle, avd 325 Fagforeningen for ledelse og administrasjon gjenvalg, 2 år.
Fane2-ansvarlig: Elin Vinje, avd 644 Fagforbundet Bjerke, gjenvalg, 2 år.
Beregner 50 %: Arild Olsen, avd 629 Grünerløkka fagforening gjenvalg, 2 år.

Revisjons- og kontrollkomité:

Leder: Torill Hansen, avd 631 Fagforbundet Nordstrand, gjenvalg, 2 år.
Medlemmer: 
Åse Pedersen, avd 072 Fagforbundet Utdanningsetatens fagforening, gjenvalg, 2 år.
Kleiv Fiskvik,avd 629 Grünerløkka fagforening, ny, 2 år

Opplæringsutvalget:

Nestleder: Åse Holvik, avd 640 Fagforbundet Alna, gjenvalg, 2 år.
Sekretær: Tim Sørensen, avd 628 Fagforbundet Sagene fagforening, ny rolle, 2 år.
Medlemmer:                            
Anne Lise Lunde, avd 701 Sosiale Institusjoners fagforening, gjenvalg, 2 år.
Stein Olav Ringen, avd 701 Sosiale Institusjoners fagforening, gjenvalg, 2 år.
Trine Børresen, avd 061 Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening, gjenvalg, 2 år.
Rigmor Holen,  avd 641 Fagforbundet Stovner, ny, 2 år.
Øystein Pedersen, avd 630 Fagforbundet Gamle Oslo, ny, 2 år.
Glenn Korshaugen, avd 643 Fagforbundet Grorud, ny, 2 år.

Valgkomité:

Leder: Stein Asthøy, Avd 701 Sosiale Institusjoners fagforening, gjenvalg, 2 år

Medlemmer:                            
Sveinar Bones, avd 029 Oslo Sporveiers Arbeiderforening, gjenvalg, 2 år.
Else-Lise Skjæret, avd 028 Fagforbundet Ullevål univ.sykehus fagforening, gjenvalg, 2 år
Lars Ole Beichmann,  avd 077 Trafikketatens Fagforening, gjenvalg, 2 år
Unni Svendsen, avd 723 Fagforbundet Private virksomheter, Oslo, gjenvalg, 2 år
Ingeborg Wæthing, avd 629 Grünerløkka Fagforening, gjenvalg, 2 år
Mona Martinsen, avd 640 Fagforbundet Alna, gjenvalg, 2 år