Politisk fellesskap og vennskap - Fagforbundet

Politisk fellesskap og vennskap

Årsmøte i Fagforbundet Oslo er i gang, og tilstede var den politiske ledelsen i vårt søsterforbund i Moskva som vi har samarbeidet med gjennom mange år. Den selvtitulerte rockepoeten, John Ivar Bye åpnet fylkesmøtet med noen musikalske refleksjoner som vekket både latter og ettertanke.

Fagforbundet Oslo har hatt et langt og fruktbart samarbeid med vår søsterorganisasjon i Moskva. I sin hilsen til fylkesmøtet la leder Sergej Chaly vekt på betydningen av vårt nære samarbeid, og var glad for at de kunne delta på vårt møte

Felles utfordringer
Selv om avstanden mellom Oslo og Moskva er lang, står vi overfor mange av de samme utfordringene. Vi er begge til for våre medlemmer, og står i en daglig kamp for å bedre lønnsvilkår og arbeidsmiljø, vi skal stå opp for deres juridiske rettigheter og vi skal sist men ikke minst bevare våre medlemmers arbeidsplasser. Kampen mot privatisering og alt som følger i kjølvannet av det er noe vi har felles i våre to hovedsteder. - I Moskva er arbeidsgiverne blitt profesjonelle på privatisering, sa Sergej Chaly, snart er det bare lufta som ikke er privatisert. Så våre hjerter slår sammen mot privatisering konkluderte han.

Han trakk også fram noen klare forskjeller, de to vesentlige er at Russland har et svakere arbeidslovverk, og de har ikke noe grunnlag for faglig politisk samarbeid. Det gir et tøffere utgangspunkt i kampen for medlemmenes rettigheter. Men både Sergej ogleder i Fagforbundet  Oslo, Mari Sanden la vekt på nytten våre organisasjoner har av gjensidig skolering og erfaringsutveksling, både på ledelse og på grunnplan gjennom blant annet ungdomsarbeidet.

Fagforbundet Oslo mottok også et gullbrodert bilde av Volga som et symbol på vårt samarbeid - Det er et samarbeid som bygger på gjensidig respekt, som begynte som elven Volga. Mens vårt samarbeid har gått fra høflige håndtrykk og hilsener til et sterkt politisk samarbeid og vennskap, går Volga fra å være noen bekker små til å bli en av Russlands største elver. Bildet som er laget av egne medlemmer er derfor symbolet på noe enestående - vårt samarbeid.