Ta etter - og videreutdanning med hjelp av fagskolen - Fagforbundet

Ta etter - og videreutdanning med hjelp av fagskolen

Fagskolen i Oslo er en yrkesrettet videreutdanning for de som har fagbrev / svennebrev eller minst 5 år relevant praksis (realkompetanse) innen aktuelt fagområde.

Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis. Fagskoleutdanning tar fra ett eller to år på heltid, og du får kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr deutdanning innenfor tekniske fag og helse- og sosialfag, både på heltid og på deltid.

Plass på Fagskolen er gratis. Studiemateriell som bøker etc, må studentene dekke selv.  Fagforbundet har utdanningsstipend som vil dekke endel av disse kostnadene. Utdanningen har godkjenning fra NOKUT.

I fagskolen er undervisningen tilpasset den praktiske og faglige erfaringen som studentene har fra den yrkesrettede skolen (frem til fagbrev) og tilhørende yrkespraksis.  Studiet ved Fagskolen i  Oslo kvalifiserer til videre studier ved flere høgskoler .

Fagskolen i  Oslo finansieres av staten (på samme måte som universiteter) og eies av  Utdanningsetaten i Oslo .Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet Kristiania tekniske aftenskole. Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg, og i 2007 fikk skolen navnet Fagskolen i Oslo. Skolen er i dag samlokalisert med Sofienberg videregående skole.

Se brosjyrene som er vedlagt i høyremenyen, og les mer på Fagskolen i Oslo sine hjemmesider

 

Dokumenter