Tariffavtale ved Lindeberg legesenter - Fagforbundet

Tariffavtale ved Lindeberg legesenter

Fagforbundet inngikk tariffavtale for helse/legesekretærene ved Lindeberg legesenter. etter mekling hos Riksmeklingsmannen.

Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med å få en tariffavtale på plass. Gjennom mekling har vi i tillegg sikret medlemmene et lønnsløft med et generelt tillegg på 15 000 kr med virkning fra 1. mai 2009, 7 000 kr med virkning fra 1. mai 2010 og 10 000 kr med virkning fra 1. mai 2011.

Pensjon
Forhandlingene om pensjon utsettes inntil Legeforeningen og Fagforbundet har avklart forholdet til en mønsteravtale sentralt.  En Avtalefestet førtidspensjon i NHO/LO ordningen er på plass herunder avtaleom  sluttvederlag og OU-fond fra 1. mai 2011

2 års kamp
Våre medlemmer på senteret har kjempet lenge for å få avtalen på plass. I februar 2009 sendte Fagforbundet krav til Lindeberg Legesenter om opprettelse av tariffavtale for deres fire helse/legesekretærer. De hadde en lønn som lå langt under tarifflønn, i tillegg til en dårlig pensjonsordning. Det har vært forsøkt både forhandlinger og frivillig mekling i løpet av disse 2 årene, men da dette ikke førte frem, krevde Fagforbundet til slutt at saken gikk til tvungen mekling.