Fagforbundet Oslo gratulerer alle sosialarbeidere med dagen - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo gratulerer alle sosialarbeidere med dagen

15. mars er den internasjonale sosialarbeiderdagen. Fagforbundet Oslo støtter kampen for sosial rettferdighet og gode livsvilkår for alle. Vi ønsker alle våre sosialarbeidere lykke til med dagen og takker for deres uvurderlige innsats.