Åpent brev til bystyrepartiene i Oslo - Fagforbundet

Åpent brev til bystyrepartiene i Oslo

Fagforbundet Oslo har sammen med Norsk Sykepleierforbund Oslo, Utdanningsforbundet i Oslo og LO i Oslo sendt et åpent brev til de politiske partiene i Oslo med spørsmål om de vil at konkurranseutsatte tjenester skal tas tilbake og drives av kommunen eller ideelle aktører?

Skandalen med Adecco Helse som startet med Ammerudlunden sykehjem i Oslo, har tvunget Høyre/Frp-byrådet til å si opp kontrakten med selskapet. Dette er ikke første gang sosial dumping avsløres under det sittende byrådet. Vi frykter at flere forhold vil bli  avdekket i tida som kommer.

Bemanningsfirma som blir tildelt kommunale oppgaver gjennom anbud, vil selvsagt sikre seg fortjeneste for eget firma. Adecco Helse har de tre siste årene sendt 54 millioner til moderselskapet i Sveits. Andre selskaper som Aleris, Incita, Nordlandia Omsorg og Attendo Care tar også ut profitt. I tillegg finnes det eiere som er registrert i skatteparadis.

Det er spesielt to forhold som gjør store overskudd for de private aktørene mulig. Det ene er anbud og privatisering, der firma vinner anbud bl.a. fordi de ikke har pensjonsordninger, arbeidstidsbestemmelser eller lønn på linje med tariffbestemmelsene i offentlig sektor.  Det andre er at bemanningsbyråene ofte ikke har fast ansatte og dermed lettere kan utnytte arbeidskraften ved dumping av lønninger.

Høyre/Frp-byrådet argumenterer med at konkurranseutsetting og privatisering er nødvendig for å sikre bedre tjenester for byens befolkning. Dette er feil. Vi mener god kvalitet skapes når ansatte har kunnskap og kompetanse, blir hørt, er fast ansatt på heltid og har en arbeidsgiver som ansetter nok folk til å dekke den enkelte innbyggers behov. Vi bidrar gjerne til at offentlige tjenester blir bedre.

De midlene som nå er brukt på anbudsrunder og uttak av fortjeneste til private aktører, kunne i stedet vært brukt til å sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår og bedret kvalitet på tjenestene.

Snart er det valg. Spørsmålet vårt er da: Vil alle partiene i bystyret privatisere og konkurranseutsette offentlig tjenester? Eller er det noen som ønsker at tjenestene skal tas tilbake og drives av kommunen eller ideelle aktører?

Oslo 9. mars 2011

Kontaktpersoner:

Roger Dehlin, Fagforbundet Oslo, mobil 912 40 252
Eli Gunhild By, Norsk Sykepleierforbund Oslo, mobil 416 55 087
Roy Pedersen, LO i Oslo, mobil 930 27 592
Rune Lang, Utdanningsforbundet Oslo, mobil 414 51 444