Rina Mariann Hansen (Ap): - Stopp den hodeløse privatiseringen - Fagforbundet

Rina Mariann Hansen (Ap): - Stopp den hodeløse privatiseringen

Rina Mariann Hansen
Arbeiderpartiets tredjekandidat ved kommunevalget 2011

Rina Mariann Hansen har tatt over som nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre, og er dessuten partiets tredjekandidat ved høstens valg. Hun anklager høyresida i hovedstaden for å drive "hodeløs privatisering", og lover andre takter om de rødgrønne får flertall i bystyret etter valget.

 

 

Rina Mariann Hansen

Aktuell som:
- 3. kandidat på Arbeiderpartiets bystyreliste for valget i 2011
- Ny nestleder i i Finanskomiteen i Oslo bystyre.
- Medlem av Fagforbundet
-33 år, samboer og mor til ei jente på 1 år

Rina Mariann Hansen blogger på www.rinamariann.blogspot.com.

 

  

Du er ny nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre. Hva skal du få til der?

- Fram til valget skal jeg skal følge spesielt med på byrådets håndtering av private aktører. Adecco-avsløringene i det siste har vist det norske folk hva høyresidas markedsiver har ført med seg. Jeg mener avdekkingen av sosial dumping og uholdbare arbeidsforhold i Adecco viser at byrådet har altfor dårlig innsikt og kontroll over sin egen virksomhet. Konsekvensen av anbudspolitikken er at selskaper som Adecco beriker seg med skattepengene våre og skyver regninga over på sine ansatte i form av blant annet ulovlig overtid og dårligere pensjonsavtaler. Dette må vi sette en stopper for! Vi vet at kommersielle selskaper vinner anbud ved på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Frp og Høyre legger gjerne offentlige tjenester ut på anbud men følger ikke opp. Min jobb i Finanskomiteen blir da å holde dem i øra så godt jeg kan, men dette er ikke lett. Det virker som de borgelige ikke innser konsekvensene av sin egen politikk. Først når vi får makten i Oslo etter valget kan vi begynne den store jobben med å rydde opp i alle problemene som iveren etter konkurranseutsetting har ført med seg.

 

Ja, 12. september er det valg. Hva slags konsekvenser kan kommunevalget få?

- Jeg håper virkelig vi vinner valget! Da skal vi snu kursen i Oslo. Hvis vi får byrådsmakten kan vi stoppe den hodeløse og hjerteløse privatiseringen og anbudspolitikken som Høyre og Frp har stått for gjennom flere år. Omsorgstjenester er ikke egnet til å settes ut på anbud til kommersielle aktører. Profitthensynet til "omsorgs-ASene" er uforenelig med god kvalitet på tjenestene og en god arbeidsgiverpolitikk. Et annet typisk eksempel på byrådets anbudspolitikk, er konkurranseutsettingen av Friluftsetatens driftoppgaver slik at hundre ansatte blir overtallige samtidig som kommunen mister viktig kompetanse. Byrådets løsning er at private i stedet skal utføre oppgavene. Resultatet er dårligere styring, dårligere tjenester og dårlige arbeidsforhold. Vinnerne i høyresidas anbudspolitikk er noen få selskaper og individer som tjener seg rike på våre skattekroner. Får vi et byråd med AP og SV vil vi stoppe denne utviklingen. Det er et løfte!

 

Hva er din hjertesak?

- At det skal bli lettere å leve miljøvennlig i Oslo. Det skal være enklere for folk å reise uten bil, å kildesortere og å bruke kollektiv og sykkel. Skal vi få ned klilmagassutslippene og få renere Oslo-luft må vi få i gang lokale tiltak, og det må legges til rette for at vi alle kan bidra.

 

Hva tenker du om Oslo kommune som arbeidsgiver?

- Jeg vil bidra til at Oslo kommune blir en bedre arbeidsgiver. For eksempel vil jeg at kommunen skal gi tilbud om heltid til de som ønsker det, i stedet for å sette de ut på anbud. Kommunen skal være stolte av sine ansatte og den jobben de gjør. Vi ønsker å beholde og å utvikle kompetanse i kommunens egen regi.

 

Hvorfor bør Fagforbundets medlemmer stemme fram et nytt byråd i Oslo?

- Fordi Fagforbundets medlemmer bør stemme fram politikere som forstår hvordan det er å jobbe og bo i Oslo for vanlige folk. Vi er opptatt av gode skoler og barnehageplass til alle. Vi ønsker god kvalitet i eldreomsorgen og bedre ungdomstilbud. Vi vil ha en trygg by med plass til alle, uansett hvor mye du har i lommeboka og hvor du kommer fra. For å få til dette trenger vi gode og trygge vilkår for de som jobber i kommunen.

- Vi tør å ta ansvar selv, i stedet for å bruke markedet, for å få utført kommunale tjenester fordi vi ser at noen må betale prisen mens andre tjener seg rike. Våre sykehjem og parker skal ikke være en inntektskilde for rike aksjemeglere i Sveits eller andre steder. Kommunen skal tilby gode tjenester for eldre i Oslo, og være et godt sted å arbeide.

 

Er du medlem i Fagforbundet Oslo? Klikk på kampanjelogoen over for å gi oss dine valgkampsaker