Ansatterepresentanter i styret for Oslo Universitetssykehus - Fagforbundet

Ansatterepresentanter i styret for Oslo Universitetssykehus

Foretakstillitsvalgt Bjørn Wølstad Knudsen blir Fagforbundets ansatterepresentant de to neste årene, de stedfortredende foretakstillitsvalgte Ann Karin Osode og Pål Berdahl er på vara lista for ansatterepresentanter.

Det ble krevd forholdstallsvalg. Det kom inn et felles listeforslag, fra de fem organisasjonene NSF, Fagforbundet, DNLF, Delta og SAN/NITO. Dette listeforslaget er godkjent og utgjør derved valgresultatet.

For perioden f.o.m. 16. mars 2011 t.o.m. 15. mars 2013 er de ansattvalgte medlemmer i styret for Helse Sør-Øst RHF slik:
 
Styremedlemmer:
Merete Norheim Morken, (sykepleier, foretakstillitsvalgt Norsk sykepleierforbund)
Bjørn Wølstad-Knudsen, (paramedic, foretakstillitsvalgt, Fagforbundet)
Svein Erik Urstrømmen, (psykiatrisk sykepleier, stedfortredende foretillitsvalgt, NSF) 
Aasmund Magnus Bredeli, (overlege, foretakstillitsvalgt, Den norske legeforeningen)
Rita H. von der Fehr, (bioingeniør, foretakstillitsvalgt, NITO)   

Varamedlemmer:                              

Vibeke Braastad Kristensen; (spesialutdannet sykepleier, stedfortredende foretakstillitsvalgt, NSF)
Ann Karin Osode; (miljøterapeut, stedfortredende foretakstillitsvalgt, Fagforbundet)
Christina Schøndorf,(seksjonsoverlege, medlem av den norske legeforeningen)
Mette Blichfeldt; (spesialutdannet sykepleier, hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund)
Pål Berdahl; rørleggermester, stedfortredende foretakstillitsvalgt, Fagforbundet)
Nina Bøe; (førstesekretær, foretakstillitsvalgt, Delta)
Christian Grimsgaard (overlege, klinikktillitsvalgt,Den norske legeforeningen)