Valg av ansatterepresentanter til Helse Sør Øst - Fagforbundet

Valg av ansatterepresentanter til Helse Sør Øst

Svein Øverland møter som ansatterepresentant i styret i Helse Sør-Øst de neste to årene, Annaa Elisabeth Uran, Lasse Sølvberg og Else Lise Skjæret er på varalista

Det ble krevd forholdstallsvalg. Det kom inn et felles listeforslag, fra de fire hovedorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne og YS. Dette listeforslaget er godkjent og utgjør derved valgresultatet.

Valgresultatet
For perioden f.o.m. 16. mars 2011 t.o.m. 15. mars 2013 er de ansattvalgte medlemmer i styret for Helse Sør-Øst RHF slik:

Styremedlemmer:
Kirsten Brubakk, (sykepleier, p.t. konserntillitsvalgt for Unio, perm fra Sykehuset Østfold HF).
Svein Øverland, (konsulent, p.t. konserntillitsvalgt for LO, perm fra Sørlandet sykehus HF).
Irene Kronkvist, (psykiatrisk sykepleier, p.t. konserntillitsvalgt for Unio, perm fra Vestre Viken HF).
Terje Bjørn Keyn, (anestesilege, p.t. konserntillitsvalgt for Akademikerne, perm fra Sykehuset Telemark HF).
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, (helsesekretær, p.t. konserntillitsvalgt for YS, perm fra Vestre Viken HF).  

Varamedlemmer:
1. Anna Elisabeth Uran, (barnepleier, p.t. konserntillitsvalgt for LO, perm fra Oslo universitetssykehus HF).
2. Heidi Helene Stykket, (intensivsykepleier, p.t. konserntillitsvalgt for Unio, perm fra Sørlandet sykehus HF).
3. Mette Vilhelmshaugen. (koordinator, p.t. konserntillitsvalgt for YS, perm fra Sunnaas sykehus HF).
4. Julius Okkenhaug. (psykologspesialist, p.t. konserntillitsvalgt for Akademikerne, perm fra Akershus universitetssykehus HF).
5. Lasse Bent Sølvberg. (portør, p.t. konserntillitsvalgt for LO, perm fra Sykehuset Innlandet HF).
6. Anne Bi Hoffsten. (sykepleier, divisjonstillitsvalgt for NSF, Sykehuset Innlandet HF).
7. Else Lise Skjæret. (hjelpepleier, tillitsvalgt for Fagforbundet, Oslo universitetssykehus HF).