15 år med manglende miljøengasjement - Fagforbundet

15 år med manglende miljøengasjement

Allerede i 1996 vedtok bystyret i Oslo at det skulle innføres kildesortering i hovedstaden. "Kommunens viktigste miljøtiltak" har Oslo kommune selv omtalt innføringen av kildesortering som. Til tross for dette har det mange steder i byen fortsatt ikke blitt innført 15 år senere. Stikk i strid med tidligere lovnader kan det hende at sorteringen ikke vil bli innført for alle i 2011 heller.

Er du medlem i Fagforbundet Oslo? Klikk på kampanjelogoen over for å gi oss dine valgkampsaker

Først i 2006 ble det vedtatt en omfattende plan for innføring av kildesortering. For å kunne sortere avfallet ble det bestemt at det skulle bygges nye sorteringsanlegg.

Tre år senere ble det startet pilotprosjekter i utvalgte deler av byen. I 2010 ble det imidlertid byggestopp på Klemetsrudanlegget, som viste seg å bli langt dyrere enn forutsatt. I følge en artikkel i ABC Nyheter fra 12. september 2009 var den totale prislappen for kildesortering oppe i 3,3 milliarder kroner, noe som er 2 milliarder kroner mer enn først antatt.

- Selv om husholdningenes renovasjonsavgift øker dramatisk i 2011 er det usikkert om målet om full kildesortering for alle i hele Oslo innen utgangen av året kan nås, uttaler leder av Renovasjonsetatens fagforening, Siri Fossheim

I følge Fossheim har renovasjonen i Oslo lidd under to forhold under Høyre/Frp-byrådet. - For det første har disse to partiene en blind tro på markedskreftenes ufeilbarlighet. Når det gjelder de private aktørene innen forbrenning og avfallshåndtering er disse nemlig i markedet utelukkende for å tjene penger, og ikke fordi de er mennesker med et genuint miljøengasjement og høy renovasjonsfaglig interesse, sier Fossheim.

Det andre forholdet som kan forklare hvorfor det går tregt å innføre kildesortering er mangel på miljøengasjement hos det politiske flertallet som styrer byen, mener Fossheim. - Mens partiene på venstresida konsekvent har etterspurt mer kildesortering og gode planer for å redusere avfallsproduksjonen har det skjedd lite. Det som har skjedd har gått tregt, og ofte på markedets premisser, forteller fagforeningslederen.

Les om flere Oslo-skandaler her.