Bekymret for hvordan de ansatte ivaretas - Fagforbundet

Bekymret for hvordan de ansatte ivaretas

Fagforbundet Sykehjemsetaten er bekymret for hvordan de ansatte på Ammerudlunden ivaretas. De slår fast at byrådet fortsatt har mye å rydde opp i

Forholdene rundt Adecco Helse AS er fortsatt ikke avklart!                            

 

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening ser det som en selvfølge at det å bryte anbudskontrakter, arbeidsmiljølov, tariff og øvrige avtalebestemmelser får konsekvenser. Vi har vært i dialog med Sykehjemsetaten over lang tid om de avdekkede forhold ved Ammerudlunden. Dette har ikke blitt tatt på alvor før nå. Byrådet i Oslo har tatt en delvis riktig beslutning ved å si opp kontrakten med Adecco Helse AS for drift av Ammerudlunden sykehjem.

 

Vi vil likevel beklage at byrådet velger og la Omsorg Oslo KF overta driften. Dette er ikke en permanent løsning, men en løsning på kort sikt før sykehjemmet konkurranseutsettes på nytt.

Dette gir ikke ro, trygghet og et forutsigbart arbeidsforhold for de ansatte. I lys av forholdene som er avdekket på Ammerudlunden burde Sykehjemsetaten overtatt driften for å sikre ro blant de ansatte slik at disse kan sette alle ressurser inn på og sikre kvaliteten på tilbudet til beboerne.

 

Forholdene ved Ammerudlunden er fortsatt ikke avklart!

Det er mangel på eller mangelfulle kontrakter, det er rot og uorden i pensjonsavtalene!

 

Dette må tas tak i og ryddes opp i umiddelbart! De ansatte må/ og skal ikke lide noen nød, eller tape økonomisk fordi arbeidsgiver systematisk har valgt å se bort fra lov og avtaleverk.

 

Vi krever at Oslo kommune grundig vurderer hvorvidt også kontrakten med Adecco Helse AS for drift av Midtåsenhjemmet bør sies opp. Adecco Helse har løyet til Oslo kommune, løyet i media, dette er ikke forenelig med den tilliten som er nødvendig.

 

Adecco Helse fortsetter med  sin arrogante holdning til avtaleverket ved fortsatt å ikke inkludere de ansattes organisasjoner i prosessene vedrørende informasjon og opprydning rundt de avdekkede forhold.

 

Vi kan ikke se at Adecco Helse har foretatt seg noe som skulle tilsi at mistilliten er ubegrunnet.

 

22. februar 2011

 

FAGFORBUNDET

Sykehjemsetatens fagforening

Styret

 

 

 

Hold deg oppdatert også på fagforeningas sider

avd061.fagforbundet.no