Engasjert ungdom i Fagforbundet Oslo - Fagforbundet

Engasjert ungdom i Fagforbundet Oslo

Ungdomskonferansen 2011
En engasjert gjeng unge tillitsvalgte (Foto: Fagforbundet Oslo)

22 deltakere møtte opp på Fagforbundet Oslos ungdomskonferanse fredag 11. februar.

Janka Damslora, som er nestleder i Fagforbundet Oslo, holdt hilsingstale på konferansen. Hun satte fokus på hvor viktige de ungdomstillitsvalgte er for forbundet - både nå og i framtiden, og gav dermed ekstra giv og motivasjon til arbeidet som skulle gjøres i løpet av dagen.

Det ble videre jobbet iherdig med handlingsplanen til ungdomsutvalget for de neste to årene. Deltakerne viste et stort engasjement i dette arbeidet. Ungdomsutvalget mente det var viktig at ungdomstillitsvalgte i fagforeningene skulle ta del i planene for perioden slik at de har en forståelse av arbeidet som skal utføres.

- Et godt samarbeid mellom ungdomstillitsvalgte i fagforeningene og ungdomsutvalget på fylkesnivå er viktig for å nå målene som er satt for perioden. Ungdomsutvalget ønsker seg flere tilbakemeldinger og forslag på hva som skal til for at ungdomsarbeidet skal bli enda bedre. En aktiv og engasjert gjeng av ungdomstillitsvaglte er et godt utgangspunkt og en stor motivasjon for at fylkets ungdomsarbeid skal bli enda bedre, sier leder av ungdomsutvalget Kathrin Nesgård.

Videre holdt nestleder i Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg, Ola Harald Svenning, en informativ og inspirerende innledning om kommunevalget 2011.

Konferansen ble avsluttet med valg. Det nye ungdomsutvalget består av:

Leder: Kathrin Nesgård Fagforbundet Nordstrand
Medlemmer: Tom Lindboe Vann- og avløpsetatens fagforening
  Liz Aslaksen Sykehjemsetatens Fagforening
  Erik Hox Fagforbundet Ullevaal Univeristetssykehus
  Eva Helen Maurdal Fagforbundet St. Hanshaugen
  Stine Aksnes Trafikketatens Fagforening
Varamedlemmer: Thore Wiik Andersen teoLOgene
  Kjetil Hermansen Renovasjonsetatens Fagforening
  Andrè T. Boberg Fagforbundet Nordstrand

Det nye ungdomsutvalget takker for tilliten og gleder seg til å komme i gang med jobbingen på handlingsplanen det ble jobbet med på konferansen.