Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3 - Fagforbundet

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Her er Nytt fra Fagforbundet Oslo fra 11. februar med sykehusnytt, litt om medlemskampanjen og en rekke kurs

Gir sunne tall i Helse Sør-Øst bedre behandling?

I et styremøte 16. februar presenterer Bente Mikkelsen foreløpig resultat for regionen, som for første gang går i balanse og med et overskudd på 150 millioner, skriver Dagens Næringsliv. Året før var fasit et underskudd på 157 millioner kroner. For Oslo Universitetssykehus er det derimot verre.

Det er store underskudd ved de tre store helseforetakene som er midt i Hovedstadsprosesssen: Oslo Universitetssykehus (OUS), Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Vestre Viken. Tilsammen har disse tre et budsjettunderskudd på 740 millioner. Verst er det for OUS, med et underskudd på 483 millioner kroner.

Både innen somatikk, psykiatri og rusbehandling har det vært økt aktivitet og færre fristbrudd i årene 2008 til 2010 - årene Øst og Sør har vært ett foretak. Aktiviteten innen somatikk økte med fem prosent, innen psykisk helsevern med ni prosent og rusbehandlingen med seksten prosent på de tre årene.

 

Færre behandlingsplasser, økt aktivitet

De tillitsvalgte ved Senter for Rus og Avhengighetsbehandling (SRA), ser med bekymring på den foreslåtte reduksjonen i antallet avgiftningsplasser for rusavhengige i Oslo. I løpet av et drøyt halvår vil kapasiteten nesten være halvert, fra 69 avgiftningplasser i juli 2010, til 40 plasser i mars 2011, i tillegg til Rusakuttens 13 behandlingsplasser. Dette er behandlingsplasser som redder liv hver eneste dag, og vi frykter en økning i dødsfall hos rusavhengige hvis forslaget vedtas.

Systemfeil skaper paradokser

-For Fagforbundet Oslo er dette ett av uttallige gode eksempler på hva som er feil med styringen av sykehusene. All behandling brytes ned i "målbare økonomiske enheter", og ingen kan si at en 16 % aktivitetsøkning innen rusbehandlingen ikke er bra. Problemet er at det ikke er et behandlingsmål, kun et mål på hvor mange ganger helseforetaket har hatt kontakt med brukere. Kuttene i antall døgnplasser derimot er et skremmende varsko om at behandlingstilbudet blir dårligere for de som trenger det mest, sier leder i Fagforbundet, Mari Sanden.

-Vi må ha omstillingsmidler

Leder i Fagforbundet Oslo er også klar på at helseforetakene som rammes av Hovedstadsprosessen må få omstillingsmidler. Hun er dermed uenig med Bente Mikkelsen som sier at dette klarer Helse Sør-Øst innefor sine rammer. Kommer det ikke ekstra omstillingsmidler inn i Hovedstadsprosessen vil det gå utover tjenestetilbudet og kvaliteten på tjenesten i hele Helse Sør-Øst. Sykehusene kan ikke drives slik at de andresykehusene i Helse Sør-Øst må gå med store overskudd for å skape en budsjettbalanse i Helse Sør-Øst, sier Mari Sanden.

Les mer om nedlegging av rusbehandlingsplasser hos Ivar Johansen.

 

Ap tar politisk kontroll?

Arbeiderpartiets sentralstyre svarer nå på ropet fra grasrota om økt politisk kontroll med sykehusene, skriver Aftenposten.

Sentralstyret foreslår at det fremlegges en årlig melding om sykehusenes tilstand for Stortinget, at det innføres hyppigere foretaksmøter (eiermøter med statsråden), slik at regionale helseforetak kan styres strammere, og at endringer i antall helseforetak og opptaksområder heretter kun kan avgjøres i foretaksmøte.

Sentralstyret foreslår videre en evaluering av de regionale helseforetakene med særlig vekt på rolle, funksjon og oppgaver. I forslaget, som nå oversendes redaksjonskomiteen til Aps landsmøte, skal det også gis «tydelige politiske styringssignaler til de regionale foretakene gjennom statsbudsjettet, de årlige oppdragsdokumentene og foretaksmøter».

Lokale partilag har levert mer ytterliggående forslag til landsmøtet, som avvikling av hele foretaksmodellen, av regionale foretak eller av hele stykkprisfinansieringen, samt at fylkestinget oppnevner styrerepresentanter til lokale foretak.

 

Medlemskampanjen 2011

Fagforbundet Oslo har begynt valgkampen, og i den anledning spør vi medlemmene om hva som skal være våre viktigste valgkampsaker.

Kampanjen varer fram til 31. mars og alle medlemmer kan gi opp til fem innspill på hva de mener skal være våre viktigste valgkampsaker.

Kampen om makta i Oslo nærmer seg

Oslo har blitt styrt av Høyre med eller i samarbeid med FrP, Venstre og KrF siden 1997. Hva vil Fagforbundet Oslo forandre? Hva skal vi kreve av de politiske partiene? Det er dette vi spør deg om i denne medlemskampanjen.

Det har blitt sendt ut en kampanjeavis til våre medlemmer sammen med Fagbladet. Denne kan du laste ned på vår valgside hvor du nå også finner det nettbaserte svarskjemaet for å delta i Medlemskampanjen

Valgsiden finner du her

 

Klart for mekling  

Ledelsen ved Parkteatret Scene mener Fagforbundets medlemmer bør inn i Fellesforbundet. Nå møtes partene for å nå en enighet

 Les mer i Dagsavisen

 

Fafo har utredet hvordan LO løser tvist mellom forbundene om organisering

Grensetvister mellom LO-forbund er situasjoner der det er uenighet om hvilket forbund som skal organisere arbeidstakere i en bedrift, virksomhet eller bransje.

Tror ikke på forbundsløst LO

– Det er en god tanke, men det spørs hvordan det vil fungere når den møter virkeligheten, er Fafo-forsker Kristine Nergaards kommentar til Fri Fagbevegelse om å legge ned alle fagforbundene og opprette et forbundsløst LO.

Fafo har utredet tvisteløsningsmekanismer for LO og sett på om metodene for å løse disse tvistene om organisasjonsrett er gode nok. – Det er kanskje et problem at LO-systemet ikke har sanksjoner eller tidsfrister så disse tvistene har en tendens til å trekke ut i tid, sier hun. Hun peker på at det er omdanningen i arbeidslivet som er årsaken til at slike tvister oppstår.

Her finner du Fafo-rapporten

Les også saken i Fri fagbevegelse

 

Historisk avtale mellom Spekter og Fagforbundet:– Felles kamp for heltid

Nå skal det samarbeides om å gjøre sykehusene til bedre arbeidsplasser. For første gang går Arbeidsgiverforeningen Spekter og Fagforbundet inn i en forpliktende avtale som skal gi redusert deltid og bedre kompetanse blant de sykehusansatte.

Spekter og Fagforbundet vil samarbeide om å rekruttere, beholde og videreutvikle kvalifisert personell til sykehussektoren i åra framover.

– Jeg er spesielt glad for at avtalen innholder formuleringer om behovet for et stort antall lærlingplasser for helsefagarbeidere i helse- og omsorgssektoren.. Det er viktig å ha rett person på rett plass, og det har vi lagt til rette for med denne avtalen, sier Fagforbundets nestleder Geir Mosti.

Samarbeidsavtalen omfatter også kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning.

Les hele saken på Fagforbundets nettsider

 

Kulturstund 16. februar: Teater og tramgjenger som kulturformer i valgkamper

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer i samarbeid med Arbeiderbevegelsens Arkiv til kulturstund onsdag 16. februar kl. 17.00 til ca. kl. 18.30. Nestleder i arkivet, historiker Solveig Halvorsen, holder foredrag om teater og tramgjenger som kulturformer i valgkamper. Oppmøte er ved inngangen til Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget.
Det er begrenset plass og vi ber om påmelding snarest og senest 15. februar til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no.
Se invitasjon til kulturstunden her: www.lo-oslo.no/2011_02_16_kulturutv.pdf.


Internasjonalt forum 2. mars kl. 17.00 i Tøyengata 5, Grønland

LO i Oslos internasjonale utvalg og dets Venezuela-gruppe, samt Circulo Bolivariano Francisco de Miranda, inviterer til framvisning av filmen South of the Border av Oliver Stone.


Venezuelas ambassadør José Sojo forteller om landets økonomiske og politiske situasjon etter parlamentsvalget. Utenriksjournalist Peter M. Johansen i Klassekampen snakker om Venezuelas utfordringer og freelancejournalist og Venezuela-kjenner Eirik Vold forteller om venezuelanske media.


Tid og sted er onsdag 2. mars kl. 17.00, IKM, 3. etg., Tøyengata 5 på Grønland (like ved Grønlands Basar og Grønland Torg og T-bane). Det blir lett bevertning. Gratis inngang.

Påmeldingsfrist er mandag 28. februar til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no eller tlf. 91 83 01 42. Se invitasjon her: www.lo-oslo.no/2011_03_02_internasjonalt_forum.pdf.

 

Kurs i tale- og debatteknikk

Studieutvalget i LO i Oslo inviterer til kurs i tale- og debatteknikk og henvender seg til de som trenger grunnleggende opplæring. Kurset holdes hos LO i Oslo onsdag 9. mars kl. 15.00 - 18.00. Instruktører er Berit Moen og Torbjørn Brox Rognmo. Påmelding til post@lo-oslo.no eller tlf. 23 06 20 40. Kurset er gratis. Ved spørsmål ta kontakt med LO i Oslo.

 

Kurs om hvordan forholde seg til nye medier 13. april

Studieutvalget inviterer til kurs med disse temaene: - Grunnleggende presseteknikk - Hvordan mediene jobber og tenker - Det nye mediebildet - Forholdet til journalister - Hvordan man opptrer under intervjusituasjonen - Leserinnlegg.
     Kursinstruktør er Kristian Brustad som ansvarlig redaktør i LO Media.
     Kurset holdes onsdag 13. april kl. 15.00 - 18.00. Påmelding til post@lo-oslo.no eller telefon 23 06 20 40. Deltakelse på kurset er gratis.

 


Kurs
Vi minner om:

Nettsider for fagforeninger

Fagforbundet Oslo tilbyr alle fagforeninger som ønsker å etablere egen hjemmeside en mulighet til dette gjennom fagforbundet.no. Dette kurset gir fagforeninga muligheten til å lære hvordan du lager og vedlikeholder egne nettsider for din fagforening. Tilbudet gjelder alle fagforeninger - de som ennå ikke har nettsider, de som er kommet litt i gang, samt de som har nettsider utenfor fagforbundet.no

Kursleder: Bård Jakobsen, Informasjons-rådgiver Fagforbundet
Tidspunkt: 2. mars
Sted: Fagforbundet, Keysersgate 15
Søknadsfrist: 14. februar

 

Kurs for viderekomne nettpublisister

Dette kurset er for nettansvarlige som er kommet i gang med å bruke Fagforbundets publiseringsløsninger, og vil gå i gjennom de mer avanserte mulighetene som ligger i publiseringssystemet. Hensikten med kurset er å utvikle egne nettsider med tanke på hva som er nyttig stoff å legge ut på nettsidene, og hvordan jobbe med innholdet.

Deltagerene kan på forhånd gi beskjed om det er spesielle temaer de ønsker gjennomgått.

 

Kursleder: Bård Jakobsen, Informasjons-rådgiver Fagforbundet
Tidspunkt: 3. mars
Sted: Fagforbundet, Keysersgate 15
Søknadsfrist: 14. februar

 

Kurs i rusmisbruk, atferd, tegn og symptomer

Målgruppe: Medlemmer som jobber innenfor feltet.
Forelesere: Erik Leinum og Ada Rudskjær.
Tid: 10. mars 2011 kl 09.00 – 15.30
Sted: Fagforbundet Oslo’s kurslokaler i Apotekergata 8

 Innhold:

 • Kort gjennomgang av ulike rusmidler
 • Presentasjon av psykiske lidelser med fokus på hvordan problemene framstår
 • Eksempler på hvordan kombinasjon av rusbruk og psykiske lidelser kan arte seg

Søknadsfrist:Torsdag 17. februar 2011.

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial

Påmelding til egen fagforening.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr 1000,-.

Det vil bli servert lunsj!

 

Kurs i omsorg ved livets slutt

Målgruppe: Medlemmer som arbeider med eldre, alvorlige syke og døende pasienter.
Dato: 28. mars 2011
Tid: 09.00 - 15.30
Sted: Fagforbundet Oslo's lokaler, Apotekergt 8 (vis à vis VG-bygget).
Foreleser: Sykepleier Iren Luther (leder for faggruppen for sykepleiere i Fagforbundet)

Kurset er godkjent for klinisk fagstige i Fagforbundet.

Innhold:

 • Hva er omsorg ved livets slutt?
 • Hva skjer i kroppen? Fysiologi
 • Palliasjon - det gode stellet
 • Omsorg ved livets slutt i ulike kulturer.
 • Hvordan er det å dø på institusjon?
 • Forskningsresultater
 • Pårørende
 • Stell av mors

Det vil bli servert lunsj!

Kurset er gratis for medlemmer i Fagforbundet Oslo. Ikke medlemmer kr. 1000,-.

Påmelding til din lokale fagforeninginnen torsdag 3. mars 2011.

Fase 2 kurs

Tematikken i kurset omhandler Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, verving inkludert informasjon om LO-Favør-produktet, tillitsvalgtes rolle og funksjoner inkludert kommunikasjon, drift av fagforening/fullmaktsstruktur, møter, saksbehandling. Innblikk i og forståelse av viktige verktøy for tillitsvalgte som arbeidsmiljøloven, ferieloven, overenskomster/tariffavtaler/hovedavtaler.

Hensikten med kurset er å gi tillitsvalgte en grunnleggende skolering for å ivareta medlemmenes interesser. Undervisningsmetoden er en blanding av innledninger på aktuelle tema, gruppearbeid og øvelser. Varigheten på kurset er totalt 9 dager fordelt på tre ganger tre dager over en periode på 1 1/2 måned. Deltakerne kan påregne arbeidsoppgaver mellom samlingene.  Deltakerne må fullføre hele kurset.

Alle søkere blir tilskrevet etter at søknadsfristen er utløpt, og deltakerne får tilsendt program, permisjonssøknad og deltakerliste.

Målgruppe:  Tillitsvalgte som har gjennomgått Fase 1  i lokal fagforening. Søknaden sendes via lokal fagforening for prioritering og underskrift.

Tidspunkt:         
1. del 16. - 18. mars.
2. del 30. mars - 1. april.
3. del 12. - 14. april.

Søknadsfrist:            23. februar.

 

Artikler