Bjørn Wølstad-Knudsen fortsetter som foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Oslo Universitetssykehus HF (OUS HF) - Fagforbundet

Bjørn Wølstad-Knudsen fortsetter som foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Oslo Universitetssykehus HF (OUS HF)

Fagforbundets Koordineringsledd i Oslo Universitetssykehus HF, behandlet i sitt møte den 15.02.2011 valg av foretakstillitsvalgt og dennes stedfortredere, samt Fagforbundets kandidater til vervet som ansetterepresentant/vararepresentanter i helseforetakets styre.

Koordineringsleddet er som kjent regulert i Fagforbundets vedtekter og er opprettet der flere fagforeninger organiserer medlemmer hos samme arbeidsgiver.

 

Følgende ble valgt for en periode på 2 år (2011-2013):

 

Foretakstillitsvalgt                                         Bjørn Wølstad-Knudsen

Stedfortredende foretakstillitsvalgt              Ann Karin Raudi Osode

                                                                       Pål Berdahl

Ansetterepresentant styret OUS HF             Bjørn Wølstad-Knudsen

Vararepresentanter                                        Ann Karin Raudi Osode

                                                                       Pål Berdahl

 

Valget til styret i OUS HF gjennomføres 10. mars 2011.