Fagforbundet har ingen tillit til Adecco Helse. - Fagforbundet

Fagforbundet har ingen tillit til Adecco Helse.

Adecco Helse har tidligere hevdet at påstander om ulovlige dobbeltvakter, ikke godkjente arbeidsplaner, soving i garasjen og overtid er løgn. De faktiske forhold samsvarer ikke med Adecco Helses uttalelser i reportasjen på Dagsrevyen 17.02.2011.

Nå er det nok en gang dokumentert. Forrige gang var i Fagbladet 4. juni 2010. Avsløringene i Dagsrevyen om 80-90 timers arbeidsuke er uforsvarlig og rammer tjenestetilbudet. Dette er ikke ønsketurnus slik Adecco hevder, men rovdrift på ansatte som selvfølgelig også går ut over kvaliteten på arbeidet og dermed tilbudet til beboerne på Ammerudlunden.  Vi er opptatt av kvaliteten på tilbudet til de eldre som trenger oss aller mest. Det er beboerne som rammes av Ammerudlundens vaktordninger som baserer seg på midlertidig bemanning som går i vaktordninger som bryter arbeidsmiljøloven.

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening har siden Fagblad-oppslaget den 04.06.10 mottatt meldinger fra frustrerte ansatte om uriktige arbeidskontrakter, uoverensstemmelser vedrørende pensjon og direkte trusler. Adecco Helse kjører sitt eget løp, uavhengig av lov- og avtaleverk.

 Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening har brukt mye tid og ressurser på å få innpass på Ammerudlunden sykehjem for å ivareta våre medlemmer. Dette har vært en stor utfordring da Adecco Helse hele tiden har mistenkeliggjort våre hensikter og motiv.  Slik Adecco Helse opptrer mener Fagforbundet de er en useriøs aktør i markedet

Stopp konkurranseutsettingen av sykehjem

Byrådet i Oslo er nå i ferd med å legge tre nye sykehjem ut på anbud. Fra både sykehjemssektoren og andre sektorer vet vi at kontraktsbrudd og lovbrudd fra  private selskaper ikke får noen konsekvens hvis de lover bot og bedring. Da deltar de på nytt i anbudskonkurransen. Fagforbundet krever en stopp i konkurranseutsettinga av Oslos sykehjem og at de tilbakeføres i ordinær kommunal drift når kontraktstida utløper.