Fagforbundet krever tariffavtale ved Parkteateret scene. - Fagforbundet

Fagforbundet krever tariffavtale ved Parkteateret scene.

Etter gjentatte forsøk i over ett år har nå Fagforbundet brutt forhandlingene om opprettelse av tariffavtale ved Parkteateret scene.

Saken er nå oversendt Riksmeklingsmannen. Om Riksmeklingsmannen ikke finner fram til en løsning mellom partene, vil Fagforbundet ta ut våre medlemmer ved Parkteateret i streik.

Forhandlingene har nå pågått i over ett år og Fagforbundet er overrasket over arbeidsgivers manglende vilje til forhandlinger. I stedet for å gå i reelle forhandlinger har arbeidsgiver kun sagt at de ønsker å legge en annen avtale til grunn, og ikke stilt med representanter med de nødvendige forhandlingsfullmakter på møtene. For Fagforbundet er dette uakseptabelt. Det er Fagforbundet som har organisasjonsretten på området, Fagforbundet opplever arbeidsgivers manglende forhandlingsvilje som nok et forsøk på å unndra medlemmenes rett til å forhandle om tariffavtale. Det finnes etablerte tariffavtaler som kan legges til grunn for en god avtale for Parkteateret scene med de nødvendige lokale tilpasninger. Dette har arbeidsgiver ikke ønsket.

Det er rådgiver Norodd Markussen som har ført forhandlingene for Fagforbundet.