Ungdomskonferansen 2011 - Fagforbundet

Ungdomskonferansen 2011

Konferansen avholdes 11.februar på Sørmarka kurs og konferanse senter.

Ungdomskonferansen er ungdomsorganiseringen i Fagforbundet Oslo sitt høyeste og viktigste organ. Det er derfor svært viktig at den ungdomstillitsvalgte deltar på denne konferansen.

Her vil vi behandle handlingsplanen for de neste to årene, og bestemme hva vi skal jobbe med i fellesskap både politisk og organisatorisk, og velge Fagforbundet Oslos ungdomsutvalg for 2011-2013 Dette er også  en arena for læring.

Det er innført følgende delegatfordeling til konferansen på bakgrunn av medlemstall pr. 1. jan 2011:

Ungdomstillitsvalgte i fagforeningen skal være delegat til ungdomskonferansen. Det betyr at samtlige fagforeninger kan sende 1 delegat.

 Følgende fagforeninger kan, med bakgrunn i medlemstall, sende flere delegater til ungdomskonferansen:

  • Avd. 028 Fagforbundet Ullevål universitetssykehus Fagforening: Ungdomstillitsvalgt  + 1 fri delegat  (2 delegater)
  • Avd. 029 Oslo Sporveiers Arbeiderforening: Ungdomstillitsvalgt  + 1 fri delegat  (2 delegater)
  • Avd. 072 Fagforbundet Utdanningsetatens Fagforening: Ungdomstillitsvalgt  + 2 frie delegater  (3 delegater)
  • Avd. 061 Fagforbundet Sykehjemsetaten Fagforening: Ungdomstillitsvalgt  + 3 frie delegater  (4 delegater)

Den "frie" delegaten må også fylle vedtektenes kriterier for og kunne delta på ungdomskonferansen, altså være under 30 år.

Vi reiser felles fra Bussterminalen plattform 26 Fredag 11. februar kl. 07:40 (bussen går kl 0750) og med retur etter middag. (Buss 501 Enebakk Kirke)

 

Vel møtt!