Wenche Hansgaard gjenvalgt som pensjonisttiliitsvalgt - Fagforbundet

Wenche Hansgaard gjenvalgt som pensjonisttiliitsvalgt

Wenche Hansgaard
leder, pensjonistutvalget

Med "stormende jubel" ble Wenche Hansgaard fra Fagforbundet St Hanshaugen gjenvalgt som pensjonisttillitsvalgt på fylkeskonferansen for pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Oslo, torsdag 13. januar.

Med seg i styret de neste to årene får hun:

Sigvald Romundstad - Fagforbundet fagforeningen for ledelse og administrasjon
Rigmor Ottem - Fagforbundet Alna
Vidar Vik - TeoLOgene
Per Jakob Edvardsen - Fagforbundet fagforeningen for ledelse og administrasjon

Vara:
Eva Borgen -  Fagforbundet Aker Universitetssykehus
Karnlisbeth Haarseth - Energiansattes personalforening
Gunnar Bettum - Fagforbundet fagforeningen for ledelse og administrasjon

Samhandlingsreformen på dagsorden

Bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti, Nina Bachke, innledet om samhandlingsreformen. Gjennom sitt arbeid i  bystyret og helsenettverket til Oslo og  Akershus Arbeiderparti, holdt  hun et godt og innsiktsfull innledning. En engasjert forsamling stilte mange spørsmål, som hun tok på strak arm.

Utfordringer for 2011

Fylkeskonferansen vedtok også en handlingsplan. LederWenche Hansgaard la i sitt innlegg ekstrea vekt på det lokale arbeidet som kan gjøres ute, blant annet i med eldrerådene i bydelene, og hvor viktig det er at pensjonistene er aktive i disse eldrerådene. Dette vil pensjonistutvalget jobbe med i 2011. De vil også fortsette å ha fokus på å gi et tilbud til våre uføre medlemmer.