Attraktive lærlinger - Fagforbundet

Attraktive lærlinger

I ett innlegg i Aftenposten Aften utfordrer leder i Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo, Jan Edvard Monsrud Høyre. De stiller høye krav til lærlingene, men vil de stille like høye krav til seg selv i forhold til selv om å skaffe nok lærlingeplasser

Den viktigste forutsetningen for en god lærlingeordning er nok lærlingeplasser. I ett innlegg i Aften 14. des stiller bystyremedlem Ola Kvisgaard store krav til lærlingene. Det kan forsåvidt være fornuftig, men noen av kravene han stiller virker noe i overkant.

Det han ikke er inne på i det hele tatt i sitt innlegg er lærlingeplasser. Jeg vet at svært mange lærlinger som skal ut i lære, sliter for å få lærlingeplass. Det er ikke fordi de ikke har gode nok ferdigheter eller er for late, men fordi blant annet Oslo Kommune som arbeidgiver er svært dårlige til å legge til rette for lærlingeplasser. Dette gjelder byrådet og flertallet i bystyret, og de fleste av enhetene i Oslo kommune.

Det kan virke demotiverende for lærlingene at muligheten til å få lærlingeplass er liten. Oslo kommune burde gå foran med et godt eksempel i antall lærlinge plasser med sitt mangfold av yrker og bruke detfor å  rekruttere dyktige fagutdannede ungdommer.

Ola Kvisgaard er medlem av partiet Høyre som faktiskt sitter i byråd og bestemmer og styrer i Oslo, så det første han bør gjøre er å stille krav til sine egne at de legger til rette for at lærlingene får lærlingeplass. Dette har med holdninger og økonomi å gjøre, men Oslo kommune trenger og har mulighet for å ha fler lærlinger. Gjør noe med dette samtidig som du stiller krav til alle rundt deg.